Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng được cấp bảo lãnh Chính phủ

(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định bổ sung Dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng vào Danh mục dự án ưu tiên xem xét cấp bảo lãnh Chính phủ năm 2018, bổ sung hạn mức bảo lãnh vay nước ngoài cho các dự án đầu tư năm 2018 trị giá 160 triệu USD.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Thủ tướng cũng quyết định phê duyệt nội dung các thư bảo lãnh và giao Bộ Tài chính thay mặt Chính phủ ký các thư bảo lãnh cho Hợp đồng tín dụng xuất khẩu Hàn Quốc, Hợp đồng vay JBIC/NEXI và phê duyệt mức phí bảo lãnh là 0,45%/năm tính trên dư nợ của các khoản vay được bảo lãnh cho dự án.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tư pháp cấp Ý kiến pháp lý về thư bảo lãnh và người bảo lãnh; giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện dự án bảo đảm hiệu quả, đúng tiến độ, quản lý các chi phí đầu tư; chịu trách nhiệm bố trí đầy đủ vốn chủ sở hữu phù hợp với tiến độ triển khai dự án hàng năm và báo cáo Bộ Tài chính thông qua ngân hàng phục vụ; giao Bộ Công Thương giám sát EVN bố trí đầy đủ vốn chủ sở hữu, bảo đảm tiến độ thực hiện theo kế hoạch.

Thế Anh