Nhất trí cao về sự cần thiết ban hành Luật Đầu tư công

Đánh giá về dự thảo Luật Đầu tư công, nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, các quy định trong dự thảo Luật nếu được thông qua và triển khai tốt sẽ thực hiện được tái cơ cấu đầu tư công, giải quyết được những vấn đề lớn của đầu tư công hiện nay.

Đánh giá về dự thảo Luật Đầu tư công, nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, các quy định trong dự thảo Luật nếu được thông qua và triển khai tốt sẽ thực hiện được tái cơ cấu đầu tư công, giải quyết được những vấn đề lớn của đầu tư công hiện nay.

IMG

Cần có quy định để định kỳ chủ đầu tư phải báo cáo cho cơ quan dân cử kế hoạch, tiến độ thực hiện đầu tư công


Trong phiên thảo luận của Quốc hội tại kỳ họp vừa qua, đa số đại biểu Quốc hội đều nhất trí cao về sự cần thiết sớm ban hành Luật Đầu tư công. Các đại biểu đánh giá, dự thảo Luật Đầu tư công đã được soạn thảo công phu, đặc biệt Chính phủ đã trình kèm 4 dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật để khi Luật được thông qua sẽ sớm đi vào thực tiễn. Đại biểu Phạm Văn Cường (đoàn Lào Cai) cho rằng, dự thảo Luật Đầu tư công được trình khi hoạt động đầu tư công đang có nhiều hạn chế, thất thoát, lãng phí, kém hiệu quả, việc bố trí vốn không tập trung khiến tình trạng đầu tư dàn trải… Để khắc phục tình trạng này, thời gian qua Chính phủ đã có nhiều nỗ lực như đã ban hành Chỉ thị 1792/CT-TTg, nhưng về lâu dài các quy định này cần được thể chế hóa trong Luật để có hiệu lực pháp lý cao hơn. 

 

Trong đó, nhiều đại biểu đánh giá cao sự đổi mới mang tính đột phá từ việc lập kế hoạch đầu tư hàng năm sang trung hạn, từ đó có thể chấm dứt cơ chế xin - cho, tạo tính chủ động cho địa phương, Bộ, ngành để thực hiện dự án, tăng tính minh bạch, công khai trong bố trí vốn đầu tư công và khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, phê duyệt nhiều dự án mà không tính đến khả năng cân đối vốn. Cũng đánh giá cao việc lập kế hoạch đầu tư trung hạn, đại biểu Trần Văn (đoàn Cà Mau) đề nghị xem xét thêm lập kế hoạch đầu tư dài hạn đối với những dự án lớn, tổng mức đầu tư hàng nghìn tỷ đồng, thời gian thực hiện kéo dài nhiều nhiệm kỳ. 

 

Bên cạnh đó, quy định về trách nhiệm của người quyết định chủ trương đầu tư cũng được đánh giá cao. Đại biểu Lê Văn Tân (đoàn Hà Nam) đánh giá quy định này sẽ ngăn ngừa được tình trạng chủ quan, duy ý chí trong quyết định đầu tư, cứ dễ dãi trong phê duyệt dự án rồi đợi Trung ương bố trí vốn.

 

Ngoài quản lý chặt hơn về phê duyệt quyết định đầu tư, đại biểu Đặng Đình Luyến (đoàn Khánh Hòa) và một số đại biểu khác đề nghị, phải quy định chặt chẽ về điều chỉnh chương trình, dự án đầu tư công, tránh dễ dãi, dẫn đến tình trạng kéo dài thời gian thực hiện, xin điều chỉnh, bổ sung kinh phí, gây thất thoát ngân sách nhà nước.

 

Đánh giá cao vai trò gián tiếp của quy định pháp luật đầu tư công đối với việc thu hút dòng vốn ODA, FDI khi nhà đầu tư nước ngoài nhìn vào tính minh bạch của đầu tư công ở nước ta, đại biểu Lê Công Đỉnh (đoàn Long An) góp ý thêm, dự thảo Luật cần tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc theo dõi, giám sát đánh giá đầu tư công, nâng cao vai trò của cơ quan dân cử trong hoạt động này vì thực tế giám sát của cơ quan dân cử, cộng đồng đối với đầu tư công thời gian qua còn mang tính hình thức, chưa rõ ràng. Cần có quy định để định kỳ chủ đầu tư phải báo cáo cho cơ quan dân cử kế hoạch, tiến độ thực hiện đầu tư công. Đại biểu Phạm Văn Cường (đoàn Lào Cai) cũng đồng tình, cần quy định rõ cơ chế giám sát cộng đồng, cụ thể hóa trường hợp khi cộng đồng phát hiện hành vi sai trái gây thất thoát, lãng phí vốn đầu tư công thì có thể báo cáo cơ quan nào.

 

Nhiều nội dung khác như phân cấp quản lý đầu tư công, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan đến đầu tư công,… cũng được các đại biểu góp ý. Phát biểu kết thúc phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, đã có 20 ý kiến góp ý về dự thảo Luật Đầu tư công, đa số nhất trí về nhiều nội dung cơ bản của Dự thảo Luật. Các ý kiến góp ý sẽ được tiếp thu để bổ sung, hoàn thiện dự thảo Luật Đầu tư công trước khi đưa ra Quốc hội cho ý kiến lần thứ hai.

 

Nhiều đại biểu Quốc hội đánh giá cao việc quy định về đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP) tại dự thảo Luật Đầu tư công. Tuy nhiên, đại biểu Trần Văn (đoàn Cà Mau) cho rằng, hợp đồng PPP thường dài hạn, phức tạp, có sự tham gia của nhiều bên và dự án PPP tiềm ẩn nhiều rủi ro, vì thế, Luật nên quy định chi tiết hơn. Nhiều nội dung trong dự thảo Nghị định về đầu tư theo hình thức PPP được Chính phủ trình kèm dự thảo Luật lần này có thể quy định trong Luật để nâng cao tính pháp lý.

 

Đồng tình với đại biểu Trần Văn, đại biểu Hà Huy Thông (đoàn Thừa Thiên Huế) đề nghị, cần thiết kế một chương riêng để quy định về PPP, sau này khi có điều kiện sẽ xây dựng thành một luật riêng.

 

Việt Thắng

ngocthanh