Nhập siêu 8 tháng năm 2015 tương đương 3,4% kim ngạch xuất khẩu

Đây là số liệu vừa được Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố tại Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2015.
Nhập siêu 8 tháng năm 2015 tương đương  3,4% kim ngạch xuất khẩu

Đây là số liệu vừa được Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố tại Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2015.

IMG

Tính chung 8 tháng đầu năm 2015, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu của cả nước ước tính đạt 106,3 tỷ USD, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước

 Ảnh: Nhã Chi

Cụ thể, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu thực hiện tháng 7/2015 đạt 14,2 tỷ USD, thấp hơn 319 triệu USD so với số ước tính. Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 8/2015 ước tính đạt 14,5 tỷ USD, tăng 2,3% so với tháng trước và tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 8 tháng, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 106,3 tỷ USD, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước.

 

Về thị trường hàng hóa xuất khẩu 8 tháng năm nay, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 22,1 tỷ USD, tăng 19,8% so với cùng kỳ năm trước; tiếp đến là Liên minh châu Âu đạt 20,2 tỷ USD, tăng 12,3%; khu vực ASEAN đạt 12,3 tỷ USD, giảm 3%; Trung Quốc đạt 10,4 tỷ USD, tăng 5,6%; Nhật Bản đạt 9,3 tỷ USD, giảm 4,9%; Hàn Quốc đạt 5,1 tỷ USD tăng 16,5%.

 

Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu thực hiện tháng 7/2015 đạt 14,7 tỷ USD, thấp hơn 132 triệu USD so với số ước tính. Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 8/2015 ước tính đạt 14,6 tỷ USD, giảm 0,5% so với tháng trước. Tính chung 8 tháng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 109,9 tỷ USD, tăng 16,4% so với cùng kỳ năm trước. 

 

Về thị trường, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch 8 tháng ước tính đạt 32,7 tỷ USD, chiếm 29,8% tổng kim ngạch nhập khẩu và tăng 20,4% so với cùng kỳ năm trước; tiếp đến là Hàn Quốc với 18,8 tỷ USD, tăng 34,8%; ASEAN là 16 tỷ USD, tăng 5,3%; Nhật Bản là 9,8 tỷ USD, tăng 23%; EU là 6,5 tỷ USD, tăng 12,7%; Hoa Kỳ là 4,9 tỷ USD, tăng 17,8%.

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, nhập siêu tháng 8/2015 ước tính là 100 triệu USD. Tính chung, nhập siêu 8 tháng năm 2015 ước tính là 3,6 tỷ USD, tương đương 3,4% kim ngạch hàng hóa xuất khẩu. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu khoảng 13 tỷ USD; con số này tăng 44% so với mức 9 tỷ USD của cùng kỳ năm 2014 đã cho thấy sự phụ thuộc lớn của sản xuất và tiêu dùng trong nước vào nguyên liệu nhập khẩu. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 8 tháng xuất siêu khoảng 9,4 tỷ USD. Riêng nhập siêu từ Trung Quốc 8 tháng năm nay khoảng 22,3 tỷ USD.

Trần Kiên

ngocthanh