Nhấn mạnh vai trò của nữ giới trong phát triển bền vững

Ngày 21/9 tại Hà Nội, Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) và Trường Đại học nữ sinh EwhaWomans Hàn Quốc đã tổ chức Hội thảo: “Tăng cường năng lực cho sự phát triển bền vững - Tầm nhìn từ châu Á”.

Ngày 21/9 tại Hà Nội, Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) và Trường Đại học nữ sinh EwhaWomans Hàn Quốc đã tổ chức Hội thảo: “Tăng cường năng lực cho sự phát triển bền vững - Tầm nhìn từ châu Á”. Hội thảo có sự tham dự của các chuyên gia đến từ nhiều nước châu Á.

IMG

Với chủ đề: Châu Á sẽ là tương lai của kinh tế thế giới, các chuyên gia đã thảo luận về việc tăng cường năng lực cho các nhân tố mới để châu Á ngày càng phát triển bền vững. Nhiều bài tham luận đã nói về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt nhấn mạnh vai trò của nữ giới. Các đại biểu cũng cho rằng, Việt Nam là một quốc gia mà vai trò của nữ giới được coi trọng và nữ giới đã có ảnh hưởng nhất định trong đời sống chính trị, kinh tế và xã hội tại Việt Nam.

Tin và ảnh: Nguyễn Quang

 

trungnam