Nhấn mạnh vai trò của khu vực tư nhân trong tăng trưởng xanh

Ngày 13/9 tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đã tổ chức Hội thảo nhằm mục đích lấy ý kiến của các chuyên gia, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ về Dự thảo lần 3 Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh của Việt Nam.

Ngày 13/9 tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đã tổ chức Hội thảo nhằm mục đích lấy ý kiến của các chuyên gia, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ về Dự thảo lần 3 Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh của Việt Nam. 

IMG

Ảnh: LTT

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Thế Phương nhấn mạnh: Việt Nam đang thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2015, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020 với nhiều thách thức về ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo chất lượng môi trường và an sinh xã hội trong bối cảnh quốc tế không thuận lợi và chịu nhiều tác động tiêu cực do tăng trưởng thấp, khủng hoảng nợ công ở nhiều quốc gia và biến đổi khí hậu. Để đạt được các mục tiêu phát triển, nâng cao chất lượng tăng trưởng và đảm bảo môi trường và sinh thái bền vững, Việt Nam đã  và đang tích cực thực hiện tái cấu trúc và hoàn thiện thể chế kinh tế theo hướng xanh hóa sản xuất, nghiên cứu, ứng dụng ngày càng rộng rãi công nghệ tiên tiến nhằm sử dụng hiệu quả hơn tài nguyên thiên nhiên, giảm cường độ phát thải khí nhà kính, góp phần ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu và nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng lối sống thân thiện với môi trường thông qua việc tạo nhiều việc làm từ các ngành công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ xanh, phát triển hạ tầng xanh.

 

Những nội dung nêu trên được thể hiện trong Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 25/9/2012. Thứ trưởng Nguyễn Thế Phương cho biết, sau khi Chiến lược này được ban hành, với sự tham gia tích cực của các Bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và sự hỗ trợ hiệu quả của các tổ chức quốc tế, Việt Nam đã xây dựng Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh. Bản dự thảo lần 3 với nhiều bổ sung, chỉnh sửa về nhóm hoạt động phản ánh sự tham gia đa dạng của các cơ quan, tổ chức nhằm thực hiện các hành động ưu tiên và dài hạn. 

 

Theo ông Phạm Hoàng Mai - Vụ trưởng Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường thuộc Bộ KH&ĐT, một điểm mới trong dự thảo lần 3 là việc thúc đẩy phong trào doanh nghiệp phát triển bền vững. Nhiều doanh nghiệp cho rằng cần có môi trường pháp lý thuận lợi cho tăng trưởng xanh. Nhiều doanh nghiệp mong muốn có phong trào tư vấn hoạt động về tăng trưởng xanh như tham gia các hoạt động xã hội, có các giải thưởng về tăng trưởng xanh như một cách quảng bá thương hiệu và trách nhiệm xã hội tới cộng đồng.

 

Theo đại diện Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP), Dự thảo nhấn mạnh đến sự tham gia của thành phần kinh tế tư nhân là rất tốt. Tuy nhiên, cần cụ thể và chi tiết hơn về vấn đề nguồn tài trợ… Đại diện của Ngân hàng Thế giới (WB) cho rằng, cần chỉ rõ các nhóm hành động tăng trưởng xanh sẽ liên kết thế nào, các nhóm hành động nào sẽ được ưu tiên và cần xác định các nhóm ưu tiên khác nhau. Mỗi tỉnh, thành có các chương trình hành động khác nhau, do vậy cần phải hành động và cần phải có mục tiêu hành động cụ thể, ví dụ như vấn đề xử lý chất thải và năng lượng tái tạo. Chúng ta cần đưa ra một khung báo cáo, đánh giá giám sát để xác định được mục tiêu ưu tiên.

 

Tại Hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Thế Phương cũng cho rằng, mục tiêu của Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh sẽ ưu tiên việc giảm chi phí đầu tư công và tăng cường thu hút đầu tư từ khu vực tư nhân. Nguồn đầu tư của Nhà nước ngày càng hạn chế nên cần phải có sự hỗ trợ từ các nguồn lực tư nhân trong phát triển công nghiệp, nông nghiệp, phát triển rừng bền vững… 

 

Nhiều chuyên gia đánh giá, sự tham gia của khu vực tư nhân vào Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh là rất quan trọng.  Việt Nam cần lồng ghép kinh tế xanh trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020. Bên cạnh đó, cần tăng cường sự phối hợp giữa các ngành và luôn quan tâm tới người nghèo. Đồng thời, Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh nên chọn một số tỉnh để thực hiện và làm thí điểm ở mức độ trung bình.

 

Ông Phạm Hoàng Mai nhấn mạnh rằng, các nhà tài trợ đã đóng góp quan trọng trong Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh của Việt Nam. Với các hành động trong Dự thảo lần 3, Việt Nam muốn các nhà tài trợ giúp triển khai một cách cụ thể, chặt chẽ ở từng hạng mục. 

Ngô Trần

admin