Nhà đầu tư ngoại góp vốn, mua cổ phần hơn 2.000 lượt

(BĐT) - Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, từ đầu năm đến ngày 20/5/2017 đã thu hút được 939 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) mới với số vốn đăng ký đạt 5.595,4 triệu USD, tăng 3,5% về số dự án và giảm 26,1% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016. 
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Bên cạnh đó, có 437 lượt dự án FDI đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với số vốn tăng thêm đạt 4.742,9 triệu USD.

Trong 5 tháng đầu năm 2017, có 2.061 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị góp vốn là 1.792 triệu USD.

Như vậy, tính chung tổng vốn đăng ký của các dự án cấp mới, cấp vốn bổ sung và đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần 5 tháng đầu năm đạt 12.130,3 triệu USD, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm trước.

Vốn FDI thực hiện 5 tháng ước tính đạt 6,2 tỷ USD, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2016.

Thu Giang