Nguồn cung nhà ở xã hội còn thiếu nhiều so với nhu cầu thực tế

Theo thống kê mới nhất của Bộ Xây dựng, trong năm 2014, Bộ đã hoàn thành đầu tư xây dựng 6 dự án nhà ở xã hội (NƠXH).

Theo thống kê mới nhất của Bộ Xây dựng, trong năm 2014, Bộ đã hoàn thành đầu tư xây dựng 6 dự án nhà ở xã hội (NƠXH). Tính đến nay, đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng 102 dự án NƠXH, trong đó có 38 dự án dành cho người thu nhập thấp với quy mô xây dựng khoảng 19.686 căn hộ, tổng mức đầu tư khoảng 6.810 tỷ đồng; 64 dự án NƠXH cho công nhân với quy mô xây dựng khoảng 20.277 căn hộ, tổng mức đầu tư khoảng 4.440 tỷ đồng. 

 

Bên cạnh đó, năm 2014 đã có 19 dự án nhà ở sinh viên hoàn thành, đưa tổng số dự án bàn giao đưa vào sử dụng lên 75/95 dự án, giải quyết chỗ ở cho khoảng 145.000 sinh viên. Hầu hết các dự án thiết kế phù hợp, một số dự án được thiết kế hiện đại, chất lượng thi công tốt với giá cho thuê nhà đều ở mức thấp. 

 

Tuy nhiên, Bộ Xây dựng xác định, một trong những hạn chế của công tác phát triển NƠXH tại một số địa phương là chưa thu hút được nhiều doanh nghiệp tham gia đầu tư; nguồn cung NƠXH còn thiếu nhiều so với nhu cầu thực tế, nhất là nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp; chất lượng dịch vụ, công tác quản lý sử dụng chung cư ở một số dự án nhà ở tái định cư còn nhiều bất cập. Vì vậy, trong năm 2015, theo Bộ Xây dựng, cần tiếp tục huy động thêm các nguồn lực đầu tư xây dựng dự án nhà ở xã hội để đáp ứng được nhu cầu sử dụng.

V. Thắng

ngocthanh