Người tiêu dùng lạc quan hơn về tình hình kinh tế

Đó là nhận định của TS. Nguyễn Văn Thuật tại Hội thảo báo cáo kết quả nghiên cứu dự án điều tra, khảo sát niềm tin tiêu dùng tại Việt Nam (Dự án) do Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội quốc gia (NCEIF) tổ chức sáng ngày 16/1 tại Hà Nội.

Đó là nhận định của TS. Nguyễn Văn Thuật tại Hội thảo báo cáo kết quả nghiên cứu dự án điều tra, khảo sát niềm tin tiêu dùng tại Việt Nam (Dự án) do Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội quốc gia (NCEIF) tổ chức sáng ngày 16/1 tại Hà Nội.

IMG

Ảnh: Tiên Giang

Đại diện cho nhóm nghiên cứu Dự án, TS. Nguyễn Văn Thuật cho biết: để xây dựng chỉ số niềm tin tiêu dùng (CCI) tại Việt Nam, nhóm nghiên cứu phải thu hẹp nội hàm khái niệm, tập trung vào các vấn đề kinh tế, việc làm, thu nhập, mức sống, chi tiêu để hình thành nên bộ công cụ khảo sát cho việc xây dựng CCI. CCI phản ánh mức độ lạc quan hay bi quan của người dân về các vấn đề kinh tế, thu nhập, việc làm, mức sống, chi tiêu trong hiện tại và tương lai. Việc lập bảng khảo sát, nghiên cứu phân tích niềm tin người tiêu dùng của nhóm nghiên cứu dựa trên kinh nghiệm và phương pháp của 2 tổ chức uy tín là Đại học Michigan (Mỹ) và Ủy ban Hội thảo (Mỹ).

 

Cụ thể, qua hoạt động khảo sát, nghiên cứu chỉ số niềm tin tiêu dùng tại khu vực Hà Nội cho thấy, mặc dù 6 tháng đầu năm 2013, người tiêu dùng Hà Nội khá bi quan về tình hình kinh tế và việc làm thì trong 6 tháng cuối năm 2013 niềm tin của người tiêu dùng đã có sự chuyển biến tích cực rõ nét. Đó là sự thay đổi từ tâm trạng bi quan sang lạc quan về tình hình kinh tế, cơ hội tìm kiếm việc làm và thu nhập của gia đình họ.

 

Trên thực tế, CCI  là một chỉ số kinh tế - xã hội quan trọng được đại đa số các nước quan tâm và được coi như thước đo về “sức khỏe” nền kinh tế, hoặc đầu ra của nền kinh tế... Vì CCI không chỉ giúp cho công tác xây dựng chính sách phát triển và điều hành kinh tế ở cả cấp vi mô và vĩ mô trong ngắn hạn mà còn góp phần giúp cho điều chỉnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp đạt hiệu quả cao dựa vào thực tiễn và xu hướng cầu tiêu dùng nội địa...

 

Bà Mai Thị Thu, Giám đốc NCEIF cho rằng, những kết quả khảo sát, nghiên cứu bước đầu về CCI tại khu vực Hà Nội lần này mang tính thử nghiệm. Từ những kinh nghiệm bước đầu này, chúng ta sẽ hướng tới việc xây dựng bộ CCI trên một phạm vi rộng hơn, toàn diện hơn trong tương lai. Theo TS. Nguyễn Bửu Quyền, việc công bố CCI là rất cần thiết, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng, tái cấu trúc nền kinh tế thì việc tiếp cận tư duy phát triển từ đầu ra của nền kinh tế là hết sức quan trọng.

 

Cũng trong khuôn khổ của Hội thảo, NCEIF đã công bố kết quả dự án Điều tra, khảo sát ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa tới sinh kế của người dân ven đô ở Việt Nam. Báo cáo cho thấy, đô thị hóa đã có tác động tích cực nhiều hơn tiêu cực đối với kế sinh nhai của người dân. Trong khi đó, xã hội truyền thống của người dân ven đô (quan hệ họ hàng, làng xã) vẫn được duy trì và có phần tăng thêm (tham gia các tổ chức, đoàn thể). Duy chỉ có nhân lực vẫn còn là một vấn đề nan giải không chỉ đối với mỗi hộ gia đình và còn đối với cả các địa phương và toàn xã hội.

 

Để giải quyết ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa tới sinh kế của người dân ven đô ở Việt Nam, nhóm nghiên cứu thuộc NCEIF đưa ra 4 khuyến nghị: Nâng cao hiệu quả của chính sách quản lý đô thị; chính sách đào tạo và giải quyết việc làm cần dựa trên nhu cầu thực tế của người dân và yêu cầu của thị trường để đạt được hiệu quả cao và hợp lý; các chính sách đảm bảo sinh kế cho người dân sau đô thị hóa cần dựa trên đặc điểm đô thị hóa của từng tỉnh; cần có chính sách giáo dục và đào tạo để nâng cao trình độ cho người dân ven đô, giúp họ tận dụng tốt hơn cơ hội mà quá trình đô thị hóa mang lại.

HN - TT

trungnam