Người nghèo sẽ được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi nhiều hơn

Ngày 11/1, Ủy ban Dân tộc tổ chức cuộc họp thảo luận các nội dung liên quan đến Chương trình 135 giai đoạn III. Cuộc họp có sự tham gia của đại diện các Bộ, ngành liên quan như Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính.

Ngày 11/1, Ủy ban Dân tộc tổ chức cuộc họp thảo luận các nội dung liên quan đến Chương trình 135 giai đoạn III. Cuộc họp có sự tham gia của đại diện các Bộ, ngành liên quan như Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính.

IMG

                                                                                              Ảnh: Tiên Giang

Đánh giá về Chương trình 135, đa số ý kiến thống nhất cho rằng, đây là chương trình có ý nghĩa tác động to lớn tới sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên toàn quốc và sẽ tiếp tục thực hiện giai đoạn III dựa trên những đánh giá chính xác về tình hình kinh tế - xã hội từng vùng miền để có sự đầu tư phù hợp, tránh dàn trải, lãng phí. 

 

Theo Ủy ban Dân tộc, điểm mới của Chương trình 135 giai đoạn III là người nghèo ở những bản, xã khó khăn sẽ được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi nhiều hơn, thuận lợi hơn cho việc đầu tư sản xuất. Chương trình sẽ phân loại từng xã đặc biệt khó khăn, từ đó có hệ số phân bổ nguồn vốn khác nhau. Chương trình cũng quan tâm tới việc trang bị kiến thức cho người dân. Bên cạnh đó, việc xây dựng kết cấu hạ tầng bao gồm điện, đường, trường, trạm cho nông thôn cũng sẽ được quan tâm nhiều hơn, đồng thời việc phân cấp cho cơ sở làm chủ đầu tư sẽ được thực hiện mạnh mẽ hơn.

 

Một trong những nội dung được thảo luận tại cuộc họp là phương pháp tiếp cận của Chương trình 135 giai đoạn mới. Theo đó, phương pháp tiếp cận của chương trình là xác định mốc đối tượng được hưởng thụ chính sách, trên cơ sở đó đưa ra mục tiêu phấn đấu ở từng lĩnh vực và bố trí nguồn vốn đi kèm để thực hiện được các mục tiêu đã đề ra. Trong giai đoạn này, chương trình đặc biệt quan tâm đến tỉ lệ đói nghèo, mức sống của người nghèo, tạo điều kiện để người nghèo ở những vùng khó khăn có thể vươn lên thoát nghèo bền vững. 

 

Theo Bộ KH&ĐT, để Chương trình 135 giai đoạn III đem lại kết quả tốt, chính quyền địa phương phải nhận thức đúng đắn về mục đích, ý nghĩa của chương trình và có sự chỉ đạo quyết liệt trong thực hiện. Bên cạnh đó, các dự án phải huy động được sự tham gia của người dân từ khi lập dự án cho đến giám sát thực hiện. Ngoài ra, một việc làm cần thiết là phải chú ý bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, các ban quản lý, chủ đầu tư tham gia thực hiện dự án từ Chương trình 135.

 

Đánh giá về hiệu quả Chương trình 135 giai đoạn II, Ủy ban Dân tộc cho biết, trong những năm qua, Chương trình 135 giai đoạn II đã góp phần thay đổi đáng kể diện mạo kinh tế - xã hội ở những xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Tuy nhiên vẫn còn nhiều vấn đề cần tháo gỡ để trong thời gian tới đạt được hiệu quả cao hơn. 

 

Theo thống kê, nguồn vốn Trung ương đã bố trí cho Chương trình 135 giai đoạn II là trên 14.000 tỷ đồng. Ngân sách địa phương bố trí trên 635 tỷ đồng. Trong 5 năm thực hiện, Chương trình đã huy động 7 nhà tài trợ cam kết hỗ trợ khoảng 367 triệu USD (tương đương 6.240 tỷ đồng). Chương trình đã có nhiều tác động tích cực đến các địa phương, thay đổi diện mạo nhiều thôn, bản, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, thu hẹp khoảng cách giữa các vùng miền. Tỷ lệ xã có đường giao thông đến thôn/bản đạt trên 95%; hơn 85% xã có bưu điện văn hóa; 70% xã có hệ thống thủy lợi nhỏ; 95% số xã có điện.

H.V

 

trungnam