Nghệ An xây dựng hệ thống cấp nước sinh hoạt theo hợp đồng BOO

(BĐT) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có quyết định phê duyệt đề xuất Dự án Xây dựng hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Phú Thành, huyện Yên Thành, đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - sở hữu - kinh doanh (BOO). Dự án này do Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn lập đề xuất Dự án.

Sở KH&ĐT tỉnh Nghệ An vừa cho biết, tổng vốn đầu tư của Dự án là 28,996 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư của Nhà nước là 5,580 tỷ đồng. Dự án sẽ thực hiện tại xã Phú Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Thời gian thực hiện Dự án là 33,5 năm.

Mục tiêu của Dự án là xây dựng hệ thống cấp nước có công suất thiết kế 1.500m3/ ngày đêm, đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt cho 7.883 người dân vào năm 2018, dự kiến 8.904 người vào năm 2038 và các đối tượng sử dụng nước không thường xuyên như: cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp; doanh nghiệp, điểm sản xuất vật chất, kinh doanh dịch vụ... trên địa bàn xã Phú Thành, huyện Yên Thành.

Khánh Ngọc