Nghệ An triển khai Dự án Đường giao thông nối Vinh - Cửa Lò

(BĐT) - UBND tỉnh Nghệ An vừa phê duyệt triển khai Dự án Đường giao thông nối Vinh - Cửa Lò (giai đoạn 1) với tổng mức đầu tư hơn 27 tỷ đồng.

Dự án gồm 5 gói thầu, trong đó có 3 gói thầu: tư vấn lựa chọn nhà thầu; rà phá bom mìn - vật nổ; tư vấn giám sát sẽ lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu.

2 gói thầu còn lại là: Gói thầu Toàn bộ phần xây dựng hạ tầng và chi phí hạng mục chung (trừ phần xây dựng hệ thống điện) có giá hơn 18 tỷ đồng sẽ lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi; Gói thầu Xây dựng hệ thống điện, thiết bị và chi phí hạng mục chung có giá gần 1,5 tỷ đồng sẽ thực hiện chào hàng cạnh tranh.  

Tuấn Dũng