Nghệ An thu gần 11 tỷ đồng tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường) cho biết, theo số liệu thống kê của Sở Tài nguyên và Môi trường

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường) cho biết, theo số liệu thống kê của Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Nghệ An, tính đến trung tuần tháng 1/2015, sau 1 năm thực hiện, toàn Tỉnh đã có 29 đơn vị nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản với số tiền hơn 10,8 tỷ đồng trên tổng số hơn 28,7 tỷ đồng phải nộp theo Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Trong năm 2015, Sở TN&MT Nghệ An cùng các cơ quan chức năng sẽ tiến hành thu tiếp số tiền còn lại mà các doanh nghiệp phải nộp.

 

Sở TN&MT Nghệ An cho biết, việc thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản là một chính sách mới, tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước, đồng thời là tiền đề quan trọng để đầu tư cho kết cấu hạ tầng, an sinh xã hội, cải tạo môi trường do khai thác khoáng sản gây ra cho địa phương.

 

Sở TN&MT đã tham mưu cho UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt ban hành tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường. 

 

Việc thực hiện Nghị định số 203/2013/NĐ-CP sẽ hạn chế tình trạng khai thác khoáng sản bừa bãi, nhỏ lẻ, loại bỏ những doanh nghiệp yếu kém, không có khả năng cạnh tranh, từ đó quản lý tài nguyên khoáng sản có hiệu quả.

 Ngô Trần

 

ngocthanh