Nghệ An đổi gần 6.000 m2 đất lấy khu hành chính, văn hóa và thể thao phường

(BĐT) - UBND tỉnh Nghệ An vừa phê duyệt Đề xuất Dự án Xây dựng khu hành chính, văn hóa và thể thao phường Thu Thủy, thị xã Cửa Lò đầu tư theo hình thức PPP (hợp đồng BT). 

UBND thị xã Cửa Lò là đơn vị lập Đề xuất Dự án và Công ty CP Tư vấn quy hoạch thiết kế xây dựng Nghệ An là đơn vị tư vấn lập Đề xuất Dự án. Hạng mục xây dựng gồm: Nhà làm việc UBND phường Thu Thủy; Nhà làm việc Công an phường Thu Thủy; Nhà văn hóa kiêm hội trường và các hạng mục phụ trợ.

Tổng mức đầu tư dự kiến của Dự án là 22,8 tỷ đồng. Nhà đầu tư được thanh toán bằng khu đất tại phường Thu Thủy và Nghi Thu – 2 trung tâm du lịch của thị xã Cửa Lò, gồm khu trụ sở cũ tại phường Thu Thủy có diện tích 2.354 m2 và khu đất thứ hai tại phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò có diện tích 3.589 m2. Đơn vị tư vấn tính toán giá đất tại khu đất thứ nhất là 7,5 triệu đồng/m2 và tại khu đất thứ hai là 2,5 triệu đồng/m2.             

Minh Thư