Nghệ An có những lợi thế gì để hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài?

Ông Nguyễn Xuân Đường, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An: Trong định hướng thu hút đầu tư thời gian tới, bên cạnh việc thực hiện các chính sách ưu đãi đầu tư theo quy định chung của Chính phủ...

IMG

Ông Nguyễn Xuân Đường, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An:

Trong định hướng thu hút đầu tư thời gian tới, bên cạnh việc thực hiện các chính sách ưu đãi đầu tư theo quy định chung của Chính phủ, tỉnh Nghệ An cũng có những chính sách hỗ trợ đối với các nhà đầu tư nước ngoài như hỗ trợ đền bù giải phóng mặt bằng, đào tạo lao động, áp dụng cơ chế một cửa liên thông giải quyết khó khăn vướng mắc, đảm bảo thủ tục rõ ràng và nhanh nhất cho nhà đầu tư.

IMG

Ông Sun- Seogki, nguyên Tổng giám đốc Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc (KOTRA) tại Hà Nội:

Nghệ An là một trong những địa điểm hấp dẫn đối với nhà đầu tư Hàn Quốc. Hiện, địa phương này có lực lượng lao động tương đối dồi dào với trình độ ngày càng được nâng cao. Trong chính sách thu hút đầu tư nước ngoài, Nghệ An cũng dành nhiều ưu đãi đối với các nhà đầu tư. Việc Việt Nam sẽ tham gia nhiều hiệp định kinh tế quan trọng như TPP, FTA... sẽ tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam nói chung, Nghệ An nói riêng thu hút nhiều hơn các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các nhà đầu tư Hàn Quốc.

Trung Hiếu - Ảnh: Lê Tiên

trungnam