Nghệ An: Chỉ định nhà đầu tư thực hiện dự án BT

(BĐT) - UBND tỉnh Nghệ An vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Xây dựng một số tuyến đường nội thị để phát triển hạ tầng giao thông thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành theo hình thức hợp đồng BT. Theo đó, trong quý I/2018, Nghệ An sẽ chỉ định thầu nhà đầu tư thực hiện Dự án.

Dự án nêu trên có tổng mức đầu tư hơn 71 tỷ đồng, thời gian thực hiện trong 2 năm. UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu nhà đầu tư được chỉ định thực hiện Dự án phải kê khai trung thực, chính xác về năng lực, kinh nghiệm; chuẩn bị hồ sơ đề xuất đầy đủ theo quy định của hồ sơ yêu cầu được duyệt.     

Bích Thảo