Ngành tài nguyên và môi trường đã tăng cường quản lý nhiều lĩnh vực

Ngày 13/1 tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức gặp mặt thường niên các cơ quan thông tấn báo chí năm 2015.

Ngày 13/1 tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức gặp mặt thường niên các cơ quan thông tấn báo chí năm 2015. Tại buổi gặp mặt, Bộ TN&MT đã công bố 10 sự kiện nổi bật ngành TN&MT năm 2014, đồng thời khẳng định, trong năm 2014, nhiều lĩnh vực quan trọng của Ngành như đất đai, khoáng sản, quy trình vận hành hồ chứa đã được tăng cường quản lý và có bước tiến.

 

Sự kiện Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2014 được chọn làm sự kiện nổi bật số 1 của Bộ TN&MT trong năm 2014. Lần đầu tiên, Luật Đất đai và các Nghị định song hành có hiệu lực đi vào cuộc sống; công bố bộ thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực đất đai gồm 41 thủ tục đối với Văn phòng Đăng ký đất đai một cấp, giảm 30 thủ tục so với trước đây; 62 thủ tục đối với địa phương chưa thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai một cấp, giảm 9 thủ tục so với trước đây. 

IMG

Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố 10 sự kiện nổi bật của Ngành trong năm 2014

 Ảnh: N.T

Một sự kiện đáng chú ý khác của Bộ TN&MT trong năm 2014 là lần đầu tiên các địa phương trong cả nước được tính và thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định của Luật Khoáng sản. Theo đó, trong năm 2014, các địa phương đã tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản để thu 5.000 tỷ đồng, góp phần tăng thu cho ngân sách nhà nước. Việc tính và thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản căn cứ vào yêu cầu trữ lượng, chất lượng khoáng sản nằm trong lòng đất đã góp phần nâng cao công tác quản lý nhà nước về khoáng sản.

 

Bên cạnh đó, trong năm 2014, Bộ TN&MT đã công bố 11 quy trình vận hành liên hồ chứa trên các lưu vực sông lớn quan trọng và đưa vào vận hành trong mùa lũ theo chỉ đạo của Chính phủ. Với nguyên tắc ưu tiên hàng đầu cho giảm lũ trong mùa lũ và điều tiết nước trong mùa cạn cho hạ du; đồng thời quy định cụ thể chế độ vận hành, cơ chế phối hợp giữa các chủ hồ, trách nhiệm của địa phương, các Bộ, ngành trong chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy trình của các chủ hồ, các cơ quan có liên quan.

 

Đáng chú ý, Bộ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Minh Quang cho biết, việc cải cách thủ tục hành chính trong năm 2014 đã được đẩy mạnh trong toàn ngành TN&MT. Văn phòng tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được hoạt động trở lại tại Bộ TN&MT, góp phần nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, đẩy mạnh cải cách hành chính và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

 Ngô Trần

ngocthanh