Ngành nông nghiệp huy động được 5,5 tỷ USD vốn ODA trong giai đoạn 1993-2013

Đó là thông tin được đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) cho biết tại Lễ kỷ niệm 20 năm hợp tác phát triển giữa Việt Nam và các nhà tài trợ (1993-2013), do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức cuối tuần qua.

Đó là thông tin được đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) cho biết tại Lễ kỷ niệm 20 năm hợp tác phát triển giữa Việt Nam và các nhà tài trợ (1993-2013), do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức cuối tuần qua.

 

Theo đại diện Bộ NN&PTNT, số vốn ODA nói trên chiếm 30% tổng vốn đầu tư toàn ngành. Trong đó lĩnh vực thủy lợi chiếm 45% tổng số vốn, tiếp theo là lĩnh vực nông nghiệp (21%), phát triển nông thôn (15%), lâm nghiệp (15%) và thủy sản (4%).

 

Để thu hút được nguồn vốn trên, Bộ NN&PTNT đã phối hợp với các Bộ, ngành và thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ vận động, đàm phán và ký kết với 41 nhà tài trợ, trong đó Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Phát triển châu Á là 2 nhà tài trợ chính. Về hợp tác song phương thì Nhật Bản là một nhà tài trợ lớn, đã hỗ trợ cho ngành NN&PTNT gần 60 dự án hỗ trợ kỹ thuật, viện trợ không hoàn lại, hỗ trợ khẩn cấp với tổng vốn viện trợ không hoàn lại trên 300 triệu USD và 10 dự án vốn vay lớn trong lĩnh vực thủy lợi, lâm nghiệp với gần 1 tỷ USD.

 

Bộ NN&PTNT đánh giá, nguồn vốn ODA đã góp phần xóa đói giảm nghèo cho người dân nông thôn, giúp giảm tỷ lệ đói nghèo của Việt Nam từ 60% năm 1993 xuống còn khoảng 10% vào năm 2012. Nguồn vốn ODA cũng giúp hệ thống kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn được xây dựng và cải thiện, đặc biệt là hệ thống thủy lợi, giao thông nông thôn, trường học, trạm y tế xã… 

 

Bộ NN&PTNT cũng đưa ra dự báo, trong bối cảnh hiện nay, vốn ODA ngày càng hạn chế và trong tương lai, nguồn vốn kém ưu đãi sẽ tăng dần. Do đó, Bộ cũng kiến nghị Chính phủ ưu tiên đầu tư vốn ODA cho NN&PTNT vào một số lĩnh vực như: hạ tầng thủy lợi và đê điều, chuyển dịch cơ cấu và phát triển kinh tế nông nghiệp, hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn, xây dựng nông thôn mới, ứng phó với biến đổi khí hậu…

DH

trungnam