Ngân sách chi cho đầu tư phát triển sẽ giảm mạnh

Khoản chênh lệch tăng bội chi năm 2013 khoảng 20 nghìn tỷ đồng không dành bố trí cho đầu tư phát triển. Đây là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh tại phiên thảo luận tổ ngày 25/10 của Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII.

Khoản chênh lệch tăng bội chi năm 2013 khoảng 20 nghìn tỷ đồng không dành bố trí cho đầu tư phát triển. Đây là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh tại phiên thảo luận tổ ngày 25/10 của Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII. 

IMG

Ảnh: Lê Tiên

Tăng bội chi không dành cho đầu tư phát triển

 

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh cho biết, năm 2013, hụt thu quá lớn, Bộ Tài chính đề xuất nâng bội chi từ 4,8% GDP theo kế hoạch đã được Quốc hội thông qua lên 5,3% (tăng 0,5%, tương đương khoảng 20 nghìn tỷ đồng). Một số ý kiến ủng hộ cho rằng, tăng bội chi để chi cho đầu tư phát triển và trả nợ, nhưng Bộ trưởng khẳng định toàn bộ số tăng bội chi này là để bù đắp cho hụt thu, cân đối ngân sách vì hụt thu lớn quá, không dành cho chi đầu tư phát triển. 

 

IMG

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh

Theo Bộ trưởng Bùi Quang Vinh, năm 2014, Chính phủ đề xuất bội chi 5,3% GDP, tương đương 224 nghìn tỷ đồng. Theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, bội chi dành cho chi đầu tư phát triển. Trong năm tới, tổng mức bội chi cộng thêm khoảng 36 nghìn tỷ đồng thu từ đất là 260 nghìn tỷ đồng, đáng lẽ phải bố trí cho đầu tư phát triển. Tuy nhiên, năm 2014 chỉ bố trí được 163 nghìn tỷ đồng, thấp hơn cả năm nay. Trong số này có 36 nghìn tỷ đồng tiền thu từ đất, nhưng chắc khó thu đủ. Như vậy, ngân sách chi cho đầu tư phát triển năm 2014 giảm rất mạnh, có thể nói là thấp kỷ lục. 

 

Không chỉ chi đầu tư phát triển giảm, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cũng sụt giảm. Giai đoạn 2006 - 2010, tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân khoảng 35 - 37% GDP, thậm chí có năm tới 42%, thì đến năm 2013 chỉ còn 29,1%. Bộ trưởng lo ngại, năm 2014 muốn đạt tốc độ tăng trưởng GDP là 5,8% thì tổng vốn đầu tư toàn xã hội phải đạt từ 30% GDP trở lên, nếu chỉ bố trí được 163 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư phát triển, tổng mức đầu tư toàn xã hội sẽ giảm xuống còn 26 - 27% GDP, sẽ khó đạt được tốc độ tăng trưởng 5,8%. Bởi vì, tăng trưởng phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó vốn đầu tư tham gia vào tăng trưởng khoảng 57 - 60%, có ý nghĩa rất quyết định. 

 

Phát hành thêm trái phiếu chính phủ, sử dụng đúng mục tiêu sẽ đem lại nhiều hiệu quả

 

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh cho rằng, phải phát hành thêm trái phiếu chính phủ (TPCP) để giải quyết những khó khăn của nền kinh tế. Phát hành thêm TPCP không phải là in thêm tiền mà là dùng lượng tiền đang lưu hành trong dân cho Chính phủ vay và trả sau. Nguồn vốn này chỉ dành để nâng cao hiệu quả đầu tư và góp phần tăng trưởng. 

 

Bộ trưởng lý giải, hiện có 1.400 công trình đầu tư bằng vốn TPCP của các bộ, ngành, địa phương đang dở dang, chỉ cần bố trí thêm 14 nghìn tỷ đồng thì có thể hoàn thành 668 công trình trong số này. Mỗi dự án hiện chỉ thiếu rất ít vốn để hoàn thành, nếu để dở dang thì vốn đầu tư trước sẽ bị lãng phí. Thứ hai là liên quan đến vốn ODA, có khoản nhà tài trợ cho vay 40 năm, 60 năm, đã ký kết rồi, bây giờ mỗi năm cần 7.000 - 8.000 tỷ đồng tiền vốn đối ứng để giải ngân các khoản đã ký kết. Nhưng hiện ngân sách không còn tiền để bố trí, nên cần phát hành TPCP. Nếu bố trí được vốn đối ứng cho các dự án ODA (tức là bỏ ra 20 - 30% vốn) thì chúng ta có thể giải ngân được 16 - 17 tỷ USD vốn ODA. Nếu không tìm được nguồn đối ứng thì sẽ bỏ phí nguồn lực vô cùng lớn này. 

 

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh khẳng định, nếu phát hành bổ sung TPCP và sử dụng đúng những mục tiêu đã đề ra như đề xuất của Chính phủ thì sẽ hiệu quả. 

Việt Thắng

trungnam