Nên chấm dứt sự chồng chéo trong dự thảo Luật Xây dựng sửa đổi

Đó là khuyến nghị của đa số đại biểu tham dự Hội thảo khoa học về dự thảo Luật Xây dựng sửa đổi do Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội tổ chức ngày 2/8 tại Hà Nội.

Đó là khuyến nghị của đa số đại biểu tham dự Hội thảo khoa học về dự thảo Luật Xây dựng sửa đổi do Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội tổ chức ngày 2/8 tại Hà Nội.

IMG

Tích cực tiếp thu để loại bỏ chồng chéo

 

Theo đánh giá của nhiều đại biểu tham dự Hội thảo, trên cơ sở sửa đổi, bổ sung và tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng như các đóng góp hữu ích của các cơ quan, Bộ, ngành liên quan, dự thảo Luật Xây dựng sửa đổi cho đến nay đã có những tiếp thu tích cực để loại bỏ sự chồng chéo với các Luật liên quan như: Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư, Luật Quy hoạch đô thị, Luật Đất đai. Việc tiếp thu các ý kiến này được đánh giá cao bởi khi chấm dứt được sự chồng chéo giữa Luật Xây dựng và các Luật liên quan sẽ tạo thuận lợi cho người thực hiện, góp phần đưa các quy định của pháp luật dễ đi vào thực tiễn đời sống. 

 

Cụ thể, dự thảo Luật Xây dựng sửa đổi đã loại bỏ những quy định về lựa chọn nhà thầu vì nội dung này đã được quy định trong dự thảo Luật Đấu thầu sửa đổi (dự kiến sẽ trình Quốc hội xem xét, thông qua vào kỳ họp tới).

 

Tại Hội thảo, một số đại biểu cũng đã đưa ra những phân tích cụ thể để khuyến nghị nên bỏ các quy định liên quan đến hợp đồng trong dự thảo Luật Xây dựng sửa đổi để tránh chồng chéo, thiếu nhất quán trong hệ thống pháp luật vì nội dung này đã được quy định tại dự án Luật Đấu thầu sửa đổi.

 

Tuy nhiên, theo ông Lê Văn Tăng, Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), để thống nhất với phạm vi điều chỉnh (dự thảo Luật Xây dựng sửa đổi không điều chỉnh việc phân bổ vốn và quản lý vốn đầu tư cũng như lựa chọn nhà thầu xây dựng) nên dự thảo Luật xây dựng sửa đổi cần bỏ các quy định liên quan đến nhà thầu và các hành vi vi phạm về đấu thầu trong hoạt động xây dựng (khoản 3 và khoản 7 – Điều 12 của dự thảo Luật) vì các nội dung này đã được quy định cụ thể trong dự thảo Luật Đấu thầu sửa đổi; đồng thời bỏ các khoản 37, 38, 39, 40, 48 của Điều 3 dự thảo Luật Xây dựng sửa đổi giải thích các thuật ngữ về “nhà thầu”, “tổng thầu”, “nhà thầu chính”, “nhà thầu phụ”...

 

Tại Hội thảo, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng cũng nhất trí về việc sẽ tiếp tục tiếp thu ý kiến của các đại biểu đối với dự thảo Luật Xây dựng sửa đổi tại các nội dung liên quan đến lựa chọn nhà thầu và hợp đồng theo tỷ lệ phần trăm (%). Theo đó, Ban soạn thảo sẽ tiếp thu và loại bỏ những nội dung này trong dự thảo Luật Xây dựng sửa đổi trước khi trình Quốc hội cho ý kiến vào kỳ họp tới.

 

Nên bỏ các quy định về BOT, BT, PPP trong dự thảo Luật

 

Đối với các nội dung liên quan đến dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BT, BOT, BTO, PPP, do các nội dung này đã được quy định tại Luật Đầu tư, Nghị định 108/2009/NĐ-CP và Quyết định số 71/2010/QĐ-TTg; đồng thời hiện Chính phủ đang giao Bộ KH&ĐT hoàn thiện tiếp khung pháp lý về hình thức đối tác công – tư (PPP) và nghiên cứu, đề xuất để xây dựng luật về PPP. Do đó, theo đại diện Bộ Tài chính và đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nên bỏ các nội dung này trong dự thảo Luật Xây dựng sửa đổi để tránh chồng chéo trong hệ thống pháp luật và tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện đầu tư dự án. Ngoài ra, đại diện của hai Bộ đề nghị chuyển toàn bộ Chương Hợp đồng trong dự thảo Luật Xây dựng sửa đổi sang dự thảo Luật Đấu thầu sửa đổi vì Luật Đấu thầu đã có chương này rồi.

 

Bên cạnh đó, tại Hội thảo, một số đại biểu cũng đề nghị dự thảo Luật Xây dựng sửa đổi nên quy định rõ trách nhiệm của người quyết định đầu tư và trách nhiệm của chủ đầu tư, có những quy định làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong bảo hiểm công trình là khi công trình bị hư hỏng, nhanh xuống cấp, lỗi thuộc khâu nào, do thiết kế hay do thi công công trình?…

 

Ý kiến của nhiều đại biểu tham dự Hội thảo cũng đề cập đến việc cần phải xem xét kỹ phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật Xây dựng sửa đổi để tránh chồng chéo với các Luật liên quan, đồng thời tạo sự đồng bộ và thống nhất cao của hệ thống pháp luật. TS. Phạm Sĩ Liêm, Phó Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam nhấn mạnh vấn đề quan trọng trong việc hoàn thiện dự thảo Luật Xây dựng sửa đổi là: “Cần phải tư duy hệ thống và đừng ôm đồm vào một Luật”.

Bài và ảnh: Bích Thảo

trungnam