Năng lực cạnh tranh của Việt Nam được cải thiện

Báo cáo mới nhất của Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia (UBGSTCQG) cho thấy, trong năm 2015, tác động từ các Luật vừa được Quốc hội thông qua hoặc đang sửa đổi,

Báo cáo mới nhất của Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia (UBGSTCQG) cho thấy, trong năm 2015, tác động từ các Luật vừa được Quốc hội thông qua hoặc đang sửa đổi, dòng vốn FDI, kiều hồi, các tập đoàn tài chính quốc tế sẽ đầu tư mạnh vào Việt Nam. Động thái này sẽ nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu của Việt Nam trong thời gian tới.

 

Theo UBGSTCQG, khả năng thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam cao hơn với triển vọng Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) được ký kết trong năm 2015. Bên cạnh đó, khi các Luật quan trọng như Luật Đầu tư (sửa đổi), Luật Doanh nghiệp (sửa đổi), Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)... có hiệu lực thi hành cũng sẽ tạo điều kiện cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh toàn cầu của Việt Nam.

IMG

Nếu đồng USD tiếp tục tăng giá so với ngoại tệ khác, sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng

Ảnh: Tất Tiên

Những giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô trong năm 2014 đã giúp cải thiện môi trường đầu tư của Việt Nam. Một số tổ chức quốc tế cũng đã liên tục thay đổi những chỉ số phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Cụ thể, ngày 11/12/2014, hãng xếp hạng tín nhiệm Moody’s đã nâng triển vọng của hệ thống ngân hàng Việt Nam từ “tiêu cực” lên “ổn định”. Còn theo báo cáo Năng lực cạnh tranh toàn cầu năm 2014 của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF), nền kinh tế Việt Nam năm nay đã tăng 2 bậc so với năm 2013.

 

Dự báo trong năm 2015, theo UBGSTCQG, mức lạm phát sẽ không có biến động lớn, do tổng cầu trong năm 2015 mặc dù cải thiện so với năm 2014 nhưng ở mức độ vừa phải và không gây áp lực lên lạm phát. Trong khi đó, giá hàng hóa thế giới được dự báo sẽ giảm trong năm 2015, tạo điều kiện cắt giảm chi phí sản xuất và không tạo ra yếu tố lạm phát chi phí đẩy. Đồng thời, lạm phát tâm lý sẽ tiếp tục ổn định nhờ ổn định kinh tế vĩ mô. Do đó, lạm phát trong năm 2015 phụ thuộc chủ yếu vào chính sách quản lý giá các mặt hàng cơ bản. 

 

Bên cạnh đó, mặc dù nhập khẩu có thể gia tăng do kinh tế phục hồi, nhưng sự ổn định vĩ mô, tiến trình nỗ lực cải cách thể chế và hội nhập kinh tế quốc tế sẽ là nền tảng duy trì sự ổn định của FDI, kiều hối, ODA. 

 

Tuy nhiên, cần lưu ý một số yếu tố có thể tạo áp lực lên tỷ giá: lãi suất USD trên thị trường thế giới tăng sẽ giảm cơ hội duy trì mức chênh lệch cao giữa lãi suất đồng nội tệ và ngoại tệ trong nước. USD nhiều khả năng tiếp tục đà tăng giá so với ngoại tệ khác kéo theo VND lên giá so với ngoại tệ khác, ảnh hưởng đến sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam.

 

Mặc dù tình hình các doanh nghiệp nhìn chung đã được cải thiện, nhưng khối doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn gặp không ít khó khăn. Do đó, trong năm 2015 cần tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh để tăng thêm cơ hội cho các doanh nghiệp, nhất là việc triển khai có hiệu quả Luật Doanh nghiệp (sửa đổi), Luật Đầu tư (sửa đổi). Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận nguồn vốn tín dụng phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh có hiệu quả. 

 

UBGSTCQG nhấn mạnh, năm 2015 sẽ có những cải thiện về đầu tư tư nhân, nhưng nhìn chung để duy trì được tốc độ tăng trưởng dài hạn, nhất thiết phải đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, nhất là tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, thị trường tài chính, có biện pháp nâng cao năng suất chung của nền kinh tế. Bên cạnh việc tiếp tục tái cơ cấu tổng thể nền kinh tế, thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược, thì cần phải thực hiện tái cơ cấu từng ngành, từng doanh nghiệp.

Nguyên Minh

ngocthanh