Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Bình theo hình thức PPP

UBND TP.HCM vừa chấp thuận đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường Nguyễn Bình theo hình thức PPP.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

UBND TP.HCM đồng ý giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn liên danh Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng - Công ty Cổ phần Xây dựng Dầu khí IDICO tự cân đối kinh phí để nghiên cứu, lập về đề xuất dự án đầu tư, nâng cấp, mở rộng tuyến đường Nguyễn Bình (đoạn từ cầu bắc qua kênh Cây Khô đến đường Lê Văn Lương) theo hình thức đối tác Công Tư – PPP.

Trường hợp đề xuất dự án của doanh nghiệp không khả thi, không được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc quá thời gian 3 tháng mà chưa hoàn thành đề xuất dự án thì xem như liên danh Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng - Công ty cổ phần Xây dựng Dầu khí IDICO từ chối không tham gia tiếp tục đầu tư và tự chịu mọi khoản chi phí đã thực hiên.

Văn bản chấp thuận của Thành phố cũng nêu rõ, việc giao liên danh Vạn Phát Hưng - IDICO lập đề xuất dự án không ràng buộc điều kiện chỉ định liên danh là nhà đầu tư thực hiện dự án và không hạn chế quyền tham gia nghiên cứu đề xuất dự án của các đơn vị khác.

Sau khi Báo cáo nghiên cứu khả thi được duyệt, Thành phố sẽ tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định, hiện hành.


Reatimes.vn