Nâng cao sức cạnh tranh từ phát triển cụm liên kết ngành

Thực tế ở Việt Nam, cụm liên kết ngành còn chưa rõ ràng, mối liên kết giữa các doanh nghiệp (DN) bên trong và bên ngoài cụm còn lỏng lẻo, hàm lượng công nghiệp của những sản phẩm chế tác xuất khẩu thấp…

Thực tế ở Việt Nam, cụm liên kết ngành còn chưa rõ ràng, mối liên kết giữa các doanh nghiệp (DN) bên trong và bên ngoài cụm còn lỏng lẻo, hàm lượng công nghiệp của những sản phẩm chế tác xuất khẩu thấp… 

IMG

Ảnh: Danh Lam

Đây là nhận định của nhiều nhà quản lý, chuyên gia kinh tế và các DN tại Hội thảo: Chiến lược công nghiệp và phát triển cụm liên kết ngành, diễn ra ngày 28/3, tại Hà Nội. Hội thảo do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Quỹ Kinh tế Nhật Bản tổ chức.

 

Hội thảo nhằm phát triển cụm liên kết ngành, tạo đà nâng cao sức cạnh tranh của DN để có thể đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, thực hiện mục tiêu đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp vào năm 2020.

 

Theo ông Nguyễn Trọng Hiệu, Phó Cục trưởng Cục Phát triển DN thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, phát triển cụm liên kết ngành sẽ tăng khả năng cạnh tranh cho DN bằng việc gia tăng năng suất, khuyến khích DN nâng cao sức cạnh tranh. Các DN trong cụm sẽ có mối liên kết cùng cạnh tranh nhưng cùng hợp tác, từ đó nâng cao sức cạnh tranh của chính DN.

 

Cụm liên kết ngành là nơi tập trung về địa lý (quần tụ) của những công ty có liên kết với nhau, những nhà cung cấp chuyên môn hóa, những nhà cung cấp dịch vụ, công ty trong những ngành có liên quan và các thể chế liên quan cùng cạnh tranh nhưng cũng cùng hợp tác.

Tuy nhiên, thời gian qua, ở Việt Nam vẫn chưa có các chính sách hữu hiệu để phát triển cụm liên kết ngành. Các hoạt động liên quan đến liên kết, tích tụ công nghiệp, phân đoạn sản xuất, chuỗi giá trị, mạng lưới sản xuất… chưa được Nhà nước, các hiệp hội kinh doanh, ngành hàng quan tâm một cách thỏa đáng.  

 

Trong quy hoạch phát triển khu công nghiệp, chúng ta chủ yếu quan tâm tới vấn đề mặt bằng, còn vấn đề phát triển cụm liên kết ngành trong khu rất hạn chế. Do vậy, trong thời gian tới, mỗi cụm liên kết ngành phải có các công ty dẫn đầu, mạng lưới các công ty cung ứng và các nền tảng kinh tế với các nhân tố sản xuất cơ bản (nguồn nhân lực, công nghệ, khả năng tiếp cận vốn, môi trường kinh doanh, kết cấu hạ tầng) phải được đặc biệt chú trọng. Các chuyên gia cho rằng, đây là điều kiện cơ bản để phát triển cụm liên kết ngành.

 

Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản hướng đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 đã lựa chọn ra 6 ngành công nghiệp ưu tiên phát triển, gồm: điện gia dụng/điện tử; chế biến thực phẩm; đóng tàu; máy nông nghiệp; môi trường và tiết kiệm năng lượng; công nghiệp ô tô và sản xuất phụ tùng ô tô. Tại Hội thảo, ông Noriyuki Yonemura, Tổng thư ký Quỹ Phát triển Nhật Bản khẳng định: trong Chiến lược này, chúng tôi cam kết hỗ trợ Việt Nam xây dựng và thực hiện phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn, quan tâm đến phát triển cụm liên kết ngành thông qua hợp tác nghiên cứu, hoạch định chính sách quản lý DN, hợp tác về công nghệ, thúc đẩy đầu tư.

Trung Hiếu

ngocthanh