Nâng cao giá trị của ngành tài nguyên và môi trường trong nền kinh tế quốc dân

Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải: Để nâng cao giá trị của ngành tài nguyên và môi trường trong nền kinh tế, Bộ TN&MT cần có giải pháp căn cơ để giải quyết các vụ khiếu nại tố cáo kéo dài, đông người, phức tạp.

IMG

Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải:

Để nâng cao giá trị của ngành tài nguyên và môi trường trong nền kinh tế, Bộ TN&MT cần có giải pháp căn cơ để giải quyết các vụ khiếu nại tố cáo kéo dài, đông người, phức tạp. Phải kiên quyết hơn trong quản lý môi trường các lưu vực sông và có cơ chế quản lý liên ngành, liên tỉnh phù hợp, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm… Bên cạnh đó, Bộ TN&MT và các địa phương cần tích cực trao đổi, thảo luận để các chính sách sát với thực tế, giảm độ “vênh” giữa văn bản và cuộc sống…

IMG

Bộ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Minh Quang:

Năm 2013 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch 5 năm 2011 - 2015. Với vai trò là một trong những ngành chủ lực tham gia thực hiện mục tiêu phát triển bền vững đất nước, đóng góp giá trị của ngành trong nền kinh tế, Bộ TN&MT đã đề ra những nhiệm vụ chủ yếu và cần ưu tiên đầu tư để thực hiện. Cùng với đó là tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách về TN&MT như ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành luật trong lĩnh vực này…

IMG

Chuyên gia kinh tế Đặng Hùng Võ:

Để nâng cao giá trị của ngành TN&MT trong nền kinh tế thì phải đẩy mạnh việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hiện tại khá nhiều tỉnh, thành phố có kết quả cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt thấp (dưới 70% tổng số giấy cần cấp), gần 5,4 triệu thửa đất còn tồn đọng, chưa được cấp Giấy chứng nhận, tương đương hơn 2,1 triệu ha. Hai thành phố là Hà Nội và TP.HCM có tồn đọng lớn đối với các căn hộ thuộc các dự án phát triển nhà ở. Các Bộ: Tài chính, Xây dựng, Tư pháp và Ngân hàng Nhà nước cần chỉnh sửa các văn bản cho phù hợp với thực tế và đơn giản các thủ tục hành chính. Đây là yếu tố rất quan trọng để nâng cao giá trị của ngành TN&MT trong nền kinh tế.

Ngô Trần

trungnam