Nam Định thu hồi Dự án Nhà máy may Songhwa Inc

(BĐT) - Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Nam Định cho biết, Sở đang yêu cầu nhà đầu tư Công ty TNHH MTV Songhwa Inc liên hệ với Sở để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của Dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy May xuất khẩu Songhwa Inc.

Dự án nêu trên được Sở KH&ĐT tỉnh Nam Định cấp giấy chứng nhận đầu tư ngày 16/3/2016, địa điểm thực hiện Dự án là xã Quang Trung, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Tuy nhiên, từ đó tới nay, nhà đầu tư không triển khai Dự án như cam kết.        

Khánh Ngọc