Năm 2018 dừng triển khai 13 dự án BOT cải tạo, nâng cấp đường

(BĐT) - Bộ GTVT cho biết, năm 2018, các chủ đầu tư, Ban QLDA đã lập, trình quyết toán 7 dự án BOT. Đến nay, Bộ GTVT đã chấp thuận quyết toán được 62 dự án BOT, BT hoàn thành, đưa vào sử dụng.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Bộ GTVT cũng đã tiến hành rà soát, xử lý các bất cập tại các dự án BOT như đàm phán, phối hợp các bên liên quan dừng triển khai 13 dự án BOT cải tạo, nâng cấp các tuyến đường hiện hữu; tiếp tục rà soát, xử lý các bất cập và chính sách phí; tăng cường tính công khai, minh bạch trong việc quản lý doanh thu thu phí tại các dự án BOT.

 

Tuấn Dũng