Năm 2016 có 1.448 dự án chậm tiến độ

(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có Báo cáo tổng hợp công tác giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2016. Tổng hợp từ báo cáo của 94 cơ quan trên Hệ thống thông tin theo dõi, giám sát đầu tư công, trong năm 2016, có 1.448 dự án chậm tiến độ, chiếm 3,21% số dự án thực hiện đầu tư trong kỳ. 
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Ảnh Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Ảnh Internet

Trong đó, có 34 dự án nhóm A, 391 dự án nhóm B, 1.023 dự án nhóm C. Các nguyên nhân chậm tiến độ chủ yếu là do công tác giải phóng mặt bằng (779 dự án), do năng lực của chủ đầu tư, ban quản lý dự án và các nhà thầu (148 dự án), do thủ tục đầu tư và do các nguyên nhân khác.

Bên cạnh đó, năm 2016 có 3.023 dự án thực hiện đầu tư trong năm phải điều chỉnh, chiếm 6,7% tổng số dự án thực hiện trong kỳ. Trong đó chủ yếu là điều chỉnh vốn đầu tư, điều chỉnh tiến độ đầu tư, mục tiêu, quy mô đầu tư,…

Cũng theo Báo cáo, trong năm 2016 đã phát hiện 27 dự án vi phạm quy định về thủ tục đầu tư, 39 dự án vi phạm về quản lý chất lượng; 590 dự án có thất thoát, lãng phí và 726 dự án phải ngừng thực hiện. Các dự án có thất thoát, lãng phí chủ yếu là các chi phí không hợp lý, được phát hiện trong giai đoạn thanh, quyết toán, kiểm toán.

Nguyệt Minh