Năm 2015: Tổng số tiền chi để nhập khẩu ô tô nguyên chiếc xấp xỉ 3 tỷ USD

Tổng cục thống kê vừa cho biết, nhập khẩu ô tô và linh kiện ô tô trong năm 2015 ước đạt 6 tỷ USD, trong đó nhập khẩu ô tô nguyên chiếc đạt gần 3 tỷ USD.