Năm 2014 chấp nhận bảo hộ cho 27.863 đối tượng sở hữu công nghiệp

Theo Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, trong năm 2014, công tác tiếp nhận, xử lý các loại đơn về sở hữu công nghiệp năm qua đã đạt được một số kết quả tích cực: Cục SHTT đã xử lý 71.793 đơn các loại, trong đó có 37.107 đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp (tăng 7% so với năm 2013) và 34.686 đơn các loại khác.

Theo Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, trong năm 2014, công tác tiếp nhận, xử lý các loại đơn về sở hữu công nghiệp năm qua đã đạt được một số kết quả tích cực: Cục SHTT đã xử lý 71.793 đơn các loại, trong đó có 37.107 đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp (tăng 7% so với năm 2013) và 34.686 đơn các loại khác. 

 

Trong số 37.107 đối tượng đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp, Cục SHTT đã chấp nhận bảo hộ cho 27.863 đối tượng sở hữu công nghiệp bao gồm: Bằng độc quyền sáng chế, Bằng độc quyền giải pháp hữu ích, Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu… Do đó, tính đến hết năm 2014, Cục SHTT đã chấp nhận và cấp văn bằng bảo hộ cho 26.718 đối tượng sở hữu công nghiệp.

 

Bên cạnh đó, Cục đã triển khai nhiều hoạt động liên quan đến quản lý hoạt động SHTT như: góp ý kiến cho một số văn bản (báo cáo kết quả đầu tư công của ngành khoa học và công nghệ; báo cáo thông tin về xác lập và thực thi quyền sở hữu công nghiệp đối với sự phát triển của doanh nghiệp doanh nhân…); phối hợp tổ chức 7 lớp tập huấn về sáng kiến tại các địa phương; hướng dẫn thực hiện pháp luật có liên quan đến SHTT…

 T.Hiếu

ngocthanh