Năm 2012, Bộ KH&ĐT sẽ tập trung kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 1792/CT-TTg

Đó là một trong những nội dung quan trọng của Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2012 vừa được Bộ KH&ĐT ban hành

Đó là một trong những nội dung quan trọng của Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2012 vừa được Bộ KH&ĐT ban hành. Theo đó, trong năm 2012 Thanh tra Bộ KH&ĐT sẽ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ KH&ĐT để tiến hành 6 cuộc Thanh tra công tác quản lý Nhà nước về đầu tư phát triển băng nguồn vốn nhà nước giai đoạn 2009 – 2011; kiểm tra tình hình thực hiện Chỉ thị 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 (CT 1792) của Thủ tướng Chính phủ tại các địa phương: Vĩnh Phúc, An Giang, Lai Châu, Long An, Gia Lai, Lạng Sơn.

Bên cạnh đó, sẽ tiến hành thanh tra công tác quản lý Nhà nước và triển khai thực hiện các dự án bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng; kiểm tra Chương trình củng cố, nâng cấp, bảo vệ đê biển; kiểm tra tình hình thực hiện CT 1792 tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Thanh tra công tác quản lý Nhà nước và triển khai thực hiện dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT, BT, BTO; kiểm tra tình hình thực hiện CT 1792 tại Bình Dương.

Đối với các dự án đầu tư, Thanh tra Bộ KH&ĐT sẽ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiền hành thanh tra Dự án xây dựng cầu Hàm Luông – Quốc lộ 60; Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 10, Quốc lộ 21 mới, Tuyến tránh thành phố Nam Định do Công ty Cổ phần Tasco làm chủ đầu tư; kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra tại các địa phương.

Cũng theo Quyết định số 1950/QĐ-BKHĐT ngày 15/12 của Bộ KH&ĐT, trong năm 2012, các đơn vị thuộc Bộ sẽ tiến hành kiểm tra tổng thể về đầu tư, đấu thầu và thực hiện CT 1792 của Thủ tướng Chính phủ; kiểm tra các dự án đầu tư nước ngoài và đầu tư ra nước ngoài; kiểm tra các Chương trình mục tiêu quốc gia và Thực hiện CT 1792; kiểm tra hành chính tại nhiều đơn vị thuộc Bộ và phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành các cuộc thanh tra, kiểm tra liên ngành…

Đ. Tuân

admin