Một số văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2015

Luật Đầu tư công 2014 gồm 6 Chương, 108 Điều. Luật này có nhiều nội dung quan trọng như: Nguyên tắc công khai, minh bạch trong đầu tư công; các hành vi bị cấm trong đầu tư công: sử dụng vốn đầu tư công không đúng mục đích, không đúng đối tượng, vượt tiêu chuẩn, định mức; cản trở việc phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về đầu tư công...;

Luật Đầu tư công 2014 gồm 6 Chương, 108 Điều. Luật này có nhiều nội dung quan trọng như: Nguyên tắc công khai, minh bạch trong đầu tư công; các hành vi bị cấm trong đầu tư công: sử dụng vốn đầu tư công không đúng mục đích, không đúng đối tượng, vượt tiêu chuẩn, định mức; cản trở việc phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về đầu tư công...; thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án; trình tự lập, thẩm định, quyết định dự án; lập, thẩm định, phê duyệt và giao kế hoạch đầu tư vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước; thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm; nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động đầu tư công.

IMG
Các công trình sử dụng vốn đầu tư của Nhà nước sẽ được điều chỉnh bởi Luật Đầu tư công để bảo đảm nguồn vốn đầu tư đúng mục đích, tránh thất thoát, lãng phí
 Ảnh: Nhã Chi
Luật Xây dựng 2014 gồm 10 Chương, 168 Điều. Luật này bổ sung một số loại công trình được miễn giấy phép xây dựng như: Công trình thuộc dự án được Thủ tướng, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch UBND các cấp quyết định đầu tư; công trình xây dựng tạm phục vụ cho công trình chính; công trình xây dựng thuộc dự án khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được thẩm định và phê duyệt; nhà ở thuộc dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở có quy mô < 7 tầng, diện tích sàn < 500m2 có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt; công trình sửa chữa, cải tạo làm thay đổi kiến trúc mặt ngoài không tiếp giáp với đường trong đô thị có yêu cầu về quản lý kiến trúc. Luật này thay thế Luật Xây dựng 2003.
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế 2014 dỡ bỏ mức trần 15% chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới, tiếp tân, khánh tiết, hội nghị, hỗ trợ tiếp thị, hỗ trợ chi phí liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
Nghị định số 103/2014/NĐ-CP ngày 11/11/2014 của Chính phủ “quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động”, theo đó, lương tối thiểu vùng sẽ tăng thêm từ 250.000 - 400.000 đồng/tháng.
Nghị định số 107/2014/NĐ-CP ngày 17/11/2014 của Chính phủ “sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt”, theo đó, người điều khiển xe ô tô tải, máy kéo và các loại xe tương tự xe ô tô vận chuyển hàng hóa chở hàng vượt trọng tải cho phép trên 100% sẽ bị phạt tiền từ 7 đến 8 triệu đồng (trước đây, cao nhất là 7 triệu đồng). 
Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 6/8/2014 của Chính phủ “về thoát nước và xử lý nước thải” quy định các dự án thoát nước và xử lý nước thải đô thị, khu dân cư nông thôn tập trung được hỗ trợ ưu đãi tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào bằng nguồn vốn ngân sách địa phương.
Thông tư số 30/2014/TT-NHNN ngày 6/11/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam “quy định về ủy thác và nhận ủy thác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài”, theo đó, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được ủy thác, nhận ủy thác cho vay trong các trường hợp: đầu tư vào dự án sản xuất, kinh doanh; trừ công ty tài chính vẫn cho phép thực hiện; góp vốn, mua cổ phần; trừ ngân hàng thương mại vẫn thực hiện được; mua trái phiếu của tổ chức tín dụng khác...
Thông tư số 162/2014/TT-BTC ngày 6/11/2014 của Bộ Tài chính “quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định, trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước”, theo đó,  tài sản không tham gia vào hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ, góp vốn liên doanh, liên kết: chỉ tính hao mòn tài sản, không trích khấu hao; tài sản tham gia vào hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ, góp vốn liên doanh, liên kết: phải trích khấu hao tài sản cố định (trừ trường hợp liên kết tạo ra pháp nhân mới hoặc cho thuê). 
 Tuấn Dũng 

ngocthanh