Một số gói thầu chỉ định thầu của Sawaco có tỷ lệ tiết kiệm ít

Mới đây, Sở KH&ĐT TP.HCM đã tiến hành kiểm tra việc lập, trình, thẩm định và phê duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu tại một số gói thầu thuộc các dự án do Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV (Sawaco) làm chủ đầu tư.

Mới đây, Sở KH&ĐT TP.HCM đã tiến hành kiểm tra việc lập, trình, thẩm định và phê duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu tại một số gói thầu thuộc các dự án do Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV (Sawaco) làm chủ đầu tư. 

 

Qua kiểm tra, Sở KH&ĐT TP.HCM kết luận, việc tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, chỉ định thầu các gói thầu được chủ đầu tư thực hiện đúng trình tự, thủ tục trong đấu thầu, lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng. Bên cạnh đó, việc lập, trình, thẩm định và phê duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu đúng quy định, lưu trữ hồ sơ đầy đủ. Tuy nhiên, Sở KH&ĐT TP.HCM nhận xét, các gói thầu chỉ định thầu có tỷ lệ tiết kiệm ít. 

 

Sở KH&ĐT TP.HCM đề nghị, Sawaco chỉ đạo các chủ đầu tư thuộc đơn vị quản lý cần thương thảo để giảm giá gói thầu đối với các nhà thầu được chỉ định thầu nhằm tiết kiệm hơn cho ngân sách nhà nước. Đồng thời, phải có báo cáo phản hồi về tình hình thực hiện kết luận kiểm tra, gửi về Sở KH&ĐT Thành phố trước ngày 15/6 để Sở theo dõi và tổng hợp báo cáo UBND TP.HCM, Bộ KH&ĐT. 

Bích Khánh

ngocthanh