Một số định hướng phát triển cho các KCN - KCX tại TP.HCM

Đánh giá về tình hình thu hút đầu tư trong năm 2014, Ban Quản lý các khu công nghiệp - khu chế xuất (KCN-KCX) TP.HCM (HEPZA).

Đánh giá về tình hình thu hút đầu tư trong năm 2014, Ban Quản lý các khu công nghiệp - khu chế xuất (KCN-KCX) TP.HCM (HEPZA). cho biết, trong năm 2014, tổng số vốn đầu tư thu hút, kể cả cấp mới và điều chỉnh vào các KCN - KCX trên địa bàn TP.HCM đạt 752,39 triệu USD, tương ứng với 136,8% so với kế hoạch đề ra (550 triệu USD), tăng 23,52% so với năm 2013. Trong đó, tổng số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 347,50 triệu USD, giảm 4,39% so với năm 2013, vốn đầu tư trong nước thu hút được 404,89 triệu USD, tăng 64,80% so với năm 2013. Trong năm 2015, HEPZA dự kiến sẽ thu hút khoảng 700 triệu USD vốn đầu tư cả trong và ngoài nước.

 

Theo báo cáo của HEPZA, trong năm 2014, HEPZA đã cấp Giấy phép xây dựng cho 45 dự án xây dựng mới, 65 dự án mở rộng, 2 dự án điều chỉnh nội dung Giấy phép xây dựng, chuyển 161 hồ sơ cho Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Lũy kế đến nay, có 22 dự án chậm triển khai so với thời gian quy định, tập trung tại các KCN Cát Lái, Hiệp Phước, Tân Bình mở rộng, Tân Tạo, chủ yếu thuộc các lĩnh vực như bất động sản (BĐS), vật liệu xây dựng…

 

Ngoài ra, trong năm 2014, Công ty Phát triển hạ tầng Thành phố cũng đã tập trung thực hiện đền bù giải tỏa mặt bằng tại các KCN. Tính đến nay, diện tích đền bù đạt gần 4.000/6.000 ha, đạt tỷ lệ 66,5%.  

 

NhIMGiều doanh nghiệp đầu tư, xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật tại các KCX - KCN trên địa bàn TP.HCM đang gặp khó khăn, vướng mắc liên quan đến Luật Đất đai 2013

 Ảnh: Tiên Giang

“Để đáp ứng nhu cầu phát triển, trong năm 2015 này, HEPZA sẽ hoàn chỉnh Đề án Hình thành KCN hỗ trợ tại KCN Hiệp Phước (giai đoạn 2) và KCN Lê Minh Xuân 3 nhằm kịp thời thu hút đầu tư nước ngoài. Song song đó, chúng tôi cũng đang kiến nghị Thành phố xây dựng Cụm công nghiệp hỗ trợ trong KCN cơ khí ô tô”, ông Nguyễn Tấn Phước, Phó Trưởng HEPZA, cho biết.

 

HEPZA cũng đang xúc tiến kế hoạch đầu tư phát triển mô hình thí điểm nhà xưởng cao tầng giai đoạn 2015 - 2020 tại 4 KCN (Đông Nam, Hiệp Phước, Linh Trung, Tân Thuận). Đối tượng thu hút là các doanh nghiệp (DN) nhỏ và vừa với điều kiện sử dụng công nghiệp, thiết bị hiện đại, công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, các DN cần phải di dời do không phù hợp với quy hoạch…

 

Lý giải về những trường hợp còn khá nhiều dự án liên quan đến bất động sản không được triển khai, HEPZA cho rằng, Luật Đất đai 2013 được xem có nhiều điều, khoản cụ thể, rõ ràng hơn trước. Tuy nhiên, kể từ ngày Luật có hiệu lực thi hành đến nay, các DN đầu tư, xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật tại các KCX - KCN trên địa bàn Thành phố lâm vào nhiều khó khăn, vướng mắc, dẫn đến ách tắc trong hoạt động kinh doanh và thu hút đầu tư. 

 

Đơn cử như Luật chưa làm rõ tính chất 2 loại hình BĐS trong và ngoài các KCN. Các DN trong KCN hiện nay rất lúng túng với các phương pháp tính tiền nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo các quy định mới nhất liên quan đến đất đai. “Hay như theo quy định, công ty hạ tầng phải nộp tiền thuê đất một lần cho Nhà nước nhưng các công ty này thường sử dụng tiền thuê đất để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng KCN và không có khả năng nộp ngay một lần theo quy định”, đại diện của HEPZA cho biết.

 

Trong thời gian tới, HEPZA sẽ tiếp tục làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính nhằm sớm tìm giải pháp thích hợp tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện cho DN triển khai được dự án. Trong đó, giải pháp chính vẫn là cho phép DN được kéo dài thời gian nộp thuế sử dụng đất hoặc trả chậm theo từng quý.

Nguyên Minh

ngocthanh