Mở rộng Khu công nghiệp Nhân Cơ lên 148 ha

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp (KCN) tỉnh Đắk Nông đến năm 2020,

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp (KCN) tỉnh Đắk Nông đến năm 2020, trong đó điều chỉnh mở rộng KCN Nhân Cơ từ 100 ha lên 148 ha.

 

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Đắk Nông điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016 - 2020) của Tỉnh; chỉ đạo các cơ quan liên quan xây dựng quy hoạch chi tiết, thực hiện thủ tục mở rộng KCN đúng theo quy định. Đồng thời, xây dựng phương án cung cấp điện, nước, thoát nước và xử lý chất thải của KCN đáp ứng yêu cầu của Nhà máy Điện phân nhôm Đắk Nông.

 

KCN Nhân Cơ nằm trong phạm vi địa bàn xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’Lấp, phục vụ xây dựng các dự án, nhà máy sản xuất những sản phẩm phục vụ cho công tác khai thác bauxite, luyện alumina như: sản xuất bao bì, hóa chất, cơ khí sửa chữa, cơ khí chế tạo…

Thủy Dung

ngocthanh