Luật Đầu tư công sẽ thúc đẩy hiệu quả sử dụng vốn nhà nước

Ngày 11/12/2012, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản thông báo ý kiến của Thủ tướng chỉ đạo Bộ KH&ĐT phối hợp với Bộ Tư pháp báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét tách Luật Đầu tư công, mua sắm công thành 2 dự án Luật Đầu tư công và Luật Đấu thầu (sửa đổi).

Ngày 11/12/2012, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản thông báo ý kiến của Thủ tướng chỉ đạo Bộ KH&ĐT phối hợp với Bộ Tư pháp báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét tách Luật Đầu tư công, mua sắm công thành 2 dự án Luật Đầu tư công và Luật Đấu thầu (sửa đổi). Để tìm hiểu thêm về đầu tư công và dự án Luật Đầu tư công, Phóng viên Báo Đấu thầu đã phỏng vấn bà Nguyễn Thanh Hương - Phó Vụ trưởng Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư (thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư) về vấn đề này.

IMG

                                                                                Ảnh minh họa: Tiên Giang


Phóng viên (PV): Có ý kiến cho rằng hiệu quả đầu tư công thời gian vừa qua không được như mong đợi. Xin bà cho biết thêm về vấn đề này? 

 

Hiệu quả đầu tư công thấp đã được nói đến rất nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong các phiên chất vấn tại các kỳ họp Quốc hội, trong các cuộc hội thảo, diễn đàn… Một số nguyên nhân về hiệu quả đầu tư công không được như mong đợi, đó là: Sai sót trong quyết định đầu tư, tổ chức thực hiện đầu tư và tham nhũng; Sự yếu kém trong quản lý của bộ máy cán bộ, công chức; Công tác quy hoạch chưa được coi trọng; Công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán chưa thường xuyên, liên tục; Chính sách pháp luật, cơ chế đầu tư còn không ít bất cập. Đó là những nguyên nhân chính, đã được rất nhiều báo cáo, hội thảo chỉ ra một cách thẳng thắn. Nhưng việc rút ra các bài học kinh nghiệm để điều hành công tác quản lý đầu tư công hiện nay thì chưa bắt kịp được tốc độ phát triển của xã hội. Các văn bản pháp lý để có căn cứ thực hiện hầu hết là các văn bản dưới luật. 

 

PV: Trước những bất cập trên, dường như chúng ta vẫn thiếu một văn bản hoàn chỉnh để triển khai thực hiện, thưa bà?

 

IMG

Bà Nguyễn Thanh Hương

Bà Nguyễn Thanh Hương: Đúng vậy, việc quản lý đầu tư công hiện đang thiếu một văn bản pháp luật điều chỉnh toàn bộ quá trình đầu tư, vì vậy quá trình đầu tư đang bị chia ra nhiều loại, nên nhiều khâu chưa được quy định, như kế hoạch đầu tư, chủ trương đầu tư và nhất là việc quản lý dự án đầu tư công một cách đồng bộ, khoa học từ khâu lập, thẩm định, phê duyệt dự án đến thực hiện dự án, quản lý khai thác vận hành dự án. 

 

Năm 2009, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến xây dựng cơ bản (tuy nhiên chưa đề cập toàn diện đến nội dung về đầu tư công); Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ, ngành rà soát bổ sung, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật đã có, nghiên cứu và ban hành một số văn bản mới để xử lý các vấn đề vướng mắc hiện tại trong quản lý đầu tư công. Tuy nhiên, tất cả những hoạt động này chỉ mang tính chất tình thế, chưa giải quyết được cơ bản các vấn đề còn tồn tại; nguyên nhân của việc đầu tư kém hiệu quả, lãng phí và thất thoát trong các dự án đầu tư công chưa được giải quyết có hệ thống. 

 

PV: Xin bà cho biết Luật Đầu tư công khi được ban hành sẽ có tác dụng như thế nào?

 

Bà Nguyễn Thanh Hương: Trong nội dung Đề xuất thực hiện dự án Luật Đầu tư công, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã khẳng định sự cần thiết phải xây dựng một đạo luật thống nhất điều chỉnh hoạt động đầu tư sử dụng vốn Nhà nước nhằm khắc phục tình trạng quy định tản mạn, thiếu tính đồng bộ, chồng chéo trong các quy định về quản lý đầu tư công. Đề xuất này đã được Chính phủ và Quốc hội thông qua. 

 

Để đáp ứng yêu cầu quản lý thống nhất hoạt động đầu tư sử dụng vốn nhà nước theo định hướng đã được Chính phủ và Quốc hội thông qua thì không thể sửa đổi riêng rẽ các văn bản pháp luật hiện hành, bởi điều đó sẽ làm cho hệ thống pháp luật ngày càng manh mún, khó đảm bảo tính thống nhất và tiếp tục gây nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện. Đó là chưa kể việc sửa đổi nhiều văn bản sẽ phát sinh thêm thủ tục và đòi hỏi thêm thời gian để xây dựng phương án soạn thảo thống nhất.

 

PV: Vậy khi Luật Đầu tư công được ban hành có ảnh hưởng đến một số luật hiện nay không, thưa bà?

 

Bà Nguyễn Thanh Hương: Việc ban hành Luật Đầu tư công không ảnh hưởng đến các luật hiện đang có hiệu lực, mà chỉ làm tăng tính pháp lý và củng cố khung pháp lý về quản lý đầu tư sử dụng vốn nhà nước hiện nay.

 

Tại Tờ trình số 5685/TTr-BKHĐT ngày 1/8/2012, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo Chính phủ về các nội dung liên quan giữa các luật hiện hành (Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, Luật Xây dựng,...) với dự thảo Luật Đầu tư công; trong đó đã phân tích và nêu rõ các nội dung cần được quy định trong Luật Đầu tư công. Nếu không, phải sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến đầu tư công của các Luật hiện hành; nhưng trên thực tế rất khó sửa đổi, bổ sung một lúc rất nhiều luật như vậy. Mặt khác, do phạm vi điều chỉnh của từng luật là khác nhau, quy định về từng nội dung và vấn đề khác nhau nên việc chỉnh sửa, bổ sung từng luật có thể sẽ phá vỡ tính nhất quán của các luật hiện có. Do đó, để thống nhất quản lý cũng như để tránh sự phân tán, không nhất quán, tránh chồng chéo, cần quy định tất cả các nội dung liên quan đến quản lý sử dụng vốn nhà nước không nhằm mục đích thu lợi nhuận vào các chương trình, dự án đầu tư trong Luật Đầu tư công. 

 

PV: Xin cảm ơn bà!

Ngô Trần (ghi)

 

trungnam