Lựa chọn nhà thầu thi công tuyến đường sắt đô thị đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo vào Quý IV/2012

UBND TP. Hà Nội vừa phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án “Xây dựng tuyến đường sắt đô thị TP. Hà Nội (tuyến 2), đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo”

UBND TP. Hà Nội vừa phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án “Xây dựng tuyến đường sắt đô thị TP. Hà Nội (tuyến 2), đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo”

 

Theo đó, kế hoạch đấu thầu bao gồm 8 gói thầu, trong đó có 5 gói thầu chính:  gói thầu số 1 “Thiết kế - Xây dựng đoạn đi ngầm 1”; gói thầu số 2 “Thiết kế - Xây dựng đoạn đi ngầm 2”; gói thầu số 3 “ Xây dựng đoạn đi trên cao”; gói thầu EPC số 4 “Hệ thống cơ và điện, đầu máy toa xe, công tác đường ray, bảo dưỡng” và gói thầu số 5 “Xây dựng depot”. 3 gói thầu còn lại đều là các gói thầu tư vấn thẩm tra, rà phá bom mìn…

 

Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội cho biết, 5 gói thầu chính đều được thực hiện từ nguồn vốn ODA Nhật Bản và được đấu thầu quốc tế theo điều kiện STEP có sơ tuyển vào quý IV/2012. 

BK - QV

 

trungnam