Long An thu hút 20 dự án FDI trong 6 tháng đầu năm

Theo báo cáo của UBND tỉnh Long An, trong 6 tháng đầu năm 2013, toàn Tỉnh có 420 doanh nghiệp (DN) đăng ký kinh doanh, tăng 34% so so cùng kỳ năm ngoái, với vốn đăng ký 2.709 tỷ đồng, tăng 114% so cùng kỳ năm ngoái.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Long An, trong 6 tháng đầu năm 2013, toàn Tỉnh có 420 doanh nghiệp (DN) đăng ký kinh doanh, tăng 34% so so cùng kỳ năm ngoái, với vốn đăng ký 2.709 tỷ đồng, tăng 114% so cùng kỳ năm ngoái. Hiện nay trên địa bàn Tỉnh có 5.335 DN hoạt động với tổng vốn 85.172 tỷ đồng.

 

Từ đầu năm đến nay, Tỉnh đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư mới cho 20 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đăng ký là 79,7 triệu USD, gấp 3,5 lần về số vốn so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế đến nay, tổng số dự án FDI đăng ký trên địa bàn Tỉnh là 464 dự án với tổng vốn đăng ký 2.974 triệu USD (kể cả vốn đăng ký và bổ sung), trong đó 264 dự án đã đi vào hoạt động, chiếm tỷ lệ 57,3% tổng số dự án đăng ký, tổng vốn thực hiện đến nay khoảng 1.650 triệu USD, đạt 55,4% so với tổng vốn đăng ký.

 

Từ đầu năm 2013 đến nay, UBND Tỉnh cũng thu hồi 14 dự án FDI với tổng số vốn đăng ký là 19,7 triệu USD.

MT

ngocthanh