Lợi nhuận, lãi suất dự án PPP sẽ thực hơn

(BĐT) - Cách tính toán mức lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu, lãi suất vốn vay đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) theo Bộ Tài chính sẽ theo sát diễn biến thị trường, chi phí thực tế của dự án hơn. 
Theo Thông tư số 120/2018/TT-BTC, mức lợi nhuận của nhà đầu tư quy định tại hợp đồng dự án PPP được xác định thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Ảnh: Phú An
Theo Thông tư số 120/2018/TT-BTC, mức lợi nhuận của nhà đầu tư quy định tại hợp đồng dự án PPP được xác định thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Ảnh: Phú An

Trong trường hợp chỉ định thầu, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ phải thể hiện rõ hơn trách nhiệm của mình trong quyết định 2 chỉ số tài chính rất quan trọng này.          

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 120/2018/TT-BTC quy định mức lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư, thanh toán phần vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án và quyết toán công trình dự án hoàn thành theo hình thức PPP thuộc Dự án Xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020. Thông tư có hiệu lực từ ngày 23/01/2019.

Theo Thông tư, mức lợi nhuận của nhà đầu tư quy định tại báo cáo nghiên cứu khả thi, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư do Bộ Giao thông vận tải xác định và chịu trách nhiệm phù hợp với khung lợi nhuận do Bộ Giao thông vận tải ban hành. Mức lợi nhuận này được tính bằng lợi nhuận trung bình trên phần vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ % quy định tại Nghị quyết số 20/NQ-CP và được tính từ thời điểm dự án PPP được cấp có thẩm quyền cho phép đi vào vận hành khai thác.

Mức lợi nhuận chính thức của nhà đầu tư quy định tại hợp đồng dự án được xác định thông qua việc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Trường hợp chỉ có 1 nhà đầu tư trúng sơ tuyển, cơ quan nhà nước có thẩm quyền chịu trách nhiệm báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định mức lợi nhuận của nhà đầu tư.

Trước đó, tại Thông tư số 88/2018/TT-BTC (TT 88) quy định quản lý tài chính đầu tư đối với các dự án đầu tư theo hình thức PPP và chi phí lựa chọn nhà đầu tư (thay thế Thông tư số 55/2016/TT-BTC ngày 23/3/2016) có hiệu lực từ ngày 12/11/2018, Bộ Tài chính đã đưa ra các nguyên tắc xác định mức lợi nhuận đối với dự án PPP nói chung. Thông tư khẳng định rõ lợi nhuận của nhà đầu tư được hình thành theo nguyên tắc thị trường, thông qua đấu thầu giữa các nhà đầu tư. Các bộ, ngành có trách nhiệm ban hành khung lợi nhuận theo quy định tại Khoản 2 Điều 73 Nghị định số 63/2018/NĐ-CP; bổ sung quy định lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư được tính từ thời điểm dự án được cấp có thẩm quyền cho phép đi vào vận hành, khai thác để thống nhất trong việc tính toán, áp dụng.

Riêng đối với trường hợp chỉ định nhà đầu tư, để đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, nhà đầu tư, nội dung Thông tư quy định rõ cơ quan nhà nước có thẩm quyền trình người có thẩm quyền cho phép chỉ định nhà đầu tư quyết định mức lợi nhuận của nhà đầu tư tối đa bằng mức lợi nhuận tối thiểu trong khung lợi nhuận do bộ, ngành ban hành.

Nghị định 63/2018/NĐ-CP đã quy định các bộ, ngành có trách nhiệm ban hành khung lợi nhuận cho các dự án PPP trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý. Tuy nhiên, đến ngày 18/2/2019, theo một cán bộ của Vụ Đầu tư thuộc Bộ Tài chính, Bộ chưa nhận được khung lợi nhuận của bộ, ngành nào gửi đến Bộ lấy ý kiến.

Ngoài quy định về lợi nhuận, lãi suất tính toán trong phương án tài chính của dự án PPP cũng có thay đổi theo hướng nâng cao trách nhiệm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, sát với thị trường hơn.

TT 88 bỏ quy định khống chế mức lãi suất tính toán trong phương án tài chính của các dự án PPP gắn liền với mức lãi suất trái phiếu chính phủ. Mức lãi suất vốn vay trong hợp đồng dự án sẽ được xác định trên cơ sở HSDT của nhà đầu tư được chọn. Đối với trường hợp chỉ định nhà đầu tư, mức lãi suất trong hợp đồng dự án sẽ do cấp có thẩm quyền cho phép chỉ định nhà đầu tư chịu trách nhiệm quyết định, song không được vượt mức lãi suất quy định tại TT 88.

Theo một chuyên gia về PPP, những quy định về lãi suất, lợi nhuận này tạo điều kiện thông thoáng hơn cho cả phía cơ quan nhà nước và nhà đầu tư trong triển khai các nội dung liên quan đến tài chính của dự án PPP, đồng thời nâng cao trách nhiệm, vai trò của các bên liên quan đến dự án. Tuy nhiên, đi liền với đó, năng lực, trách nhiệm của đội ngũ làm công tác PPP của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cũng phải được nâng cao để xây dựng được những phương án tài chính khả thi, hài hòa lợi ích.

Nguyệt Minh