Lợi ích của việc tăng cường hoạt động giám sát, kiểm tra trong công tác đấu thầu

Ông Phạm Sỹ Liêm, Phó Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam: Công tác giám sát, kiểm tra hoạt động đấu thầu có vai trò rất quan trọng nhằm đảm bảo đồng tiền ngân sách được sử dụng một cách hiệu quả nhất.

IMG

Ông Phạm Sỹ Liêm, Phó Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam:

Công tác giám sát, kiểm tra hoạt động đấu thầu có vai trò rất quan trọng nhằm đảm bảo đồng tiền ngân sách được sử dụng một cách hiệu quả nhất. Hơn nữa, Việt Nam đang chuẩn bị tham gia Hiệp định Đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP), Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA)… với những điều khoản quy định rất chặt chẽ về nội dung mua sắm công. Vì vậy, công tác giám sát, kiểm tra trong hoạt động đấu thầu càng trở nên quan trọng nhằm minh bạch hóa môi trường kinh doanh, tăng cường thu hút nhà đầu tư.

IMG

Ông Ngô Ngọc Quy, nguyên Phó Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu:

Mục đích của hoạt động kiểm tra về đấu thầu nhằm chấn chỉnh những lệch lạc, trái pháp luật, trái mục tiêu của công tác đấu thầu. Nhờ hoạt động giám sát, kiểm tra mà thời gian vừa qua các cơ quan chức năng phát hiện một số tồn tại trong kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu. Thông qua đó giúp các đơn vị thấy được những thiếu sót, yếu kém của mình, đồng thời hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước nắm bắt được thực tiễn, từ đó có những chính sách quản lý hiệu quả...

Trung Hiếu - Ảnh: LT

ngocthanh