Liên danh 179 - Vũ Thịnh trúng dự án BT giao thông gần 136 tỷ đồng

(BĐT) - UBND tỉnh Bắc Giang vừa công bố Hợp đồng Dự án Xây dựng đường trục Cụm Công nghiệp Nghĩa Hòa - Khu trung tâm thị trấn Kép mở rộng theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT). Nhà đầu tư trúng thầu là Liên danh Công ty CP Xây dựng 179 và Công ty TNHH Vũ Thịnh. 
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Dự án có địa điểm thực hiện tại huyện Lạng Giang, diện tích đất sử dụng là 9,5 ha.

Theo thông tin công bố, Liên danh 179 - Vũ Thịnh trúng thầu dự án với tổng vốn đầu tư là 135,8 tỷ đồng; trong đó, vốn nhà đầu tư đóng góp là 20,3 tỷ đồng; vốn nhà đầu tư huy động là 115,4 tỷ đồng. Hợp đồng Dự án được ký kết với UBND tỉnh Bắc Giang, thời hạn là 24 tháng.

Hợp đồng Dự án Xây dựng đường trục Cụm Công nghiệp Nghĩa Hòa - Khu trung tâm thị trấn Kép mở rộng theo hình thức hợp đồng BT là một trong những hợp đồng dự án đầu tư theo hình thức PPP được công bố trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Việt Anh