Lấy ý kiến hoàn thiện Dự thảo Thông tư về đầu tư theo hình thức PPP trong lĩnh vực y tế

(BĐT) - Bộ Y tế đang tổ chức lấy ý kiến đóng góp để hoàn thiện Dự thảo Thông tư quy định về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trong lĩnh vực y tế. Thời hạn gửi ý kiến đóng góp là trước ngày 25/8/2018.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 4/5/2018 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức PPP. Cụ thể, Dự thảo Thông tư quy định chi tiết về lĩnh vực đầu tư theo hình thức PPP, nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi và mẫu hợp đồng áp dụng đối với hình thức đầu tư này.

Về lĩnh vực đầu tư theo hình thức PPP, ngoài những lĩnh vực quy định tại Nghị định số 63/2018/NĐ-CP, ngành y tế còn có nhu cầu đầu tư xây dựng công trình kết cấu hạ tầng y tế; vận hành, kinh doanh, khai thác, quản lý công trình kết cấu hạ tầng y tế.

Trong đó, lĩnh vực đầu tư xây dựng công trình kết cấu hạ tầng y tế gồm có: Các dự án xây dựng mới, cải tạo, mở rộng, nâng cấp công trình kết cấu hạ tầng y tế cho các đơn vị theo các lĩnh vực hoạt động trong ngành y tế và theo quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; các dự án xây dựng công trình thu gom, xử lý nước thải, chất thải y tế; dự án xây dựng công trình phụ trợ, công trình hạ tầng khác trong các công trình như: ký túc xá, nhà giữ xe, nhà tang lễ, nhà lưu trú, nhà vệ sinh, nhà phục vụ, căng tin, sân vườn…

Còn lĩnh vực vận hành, kinh doanh, khai thác, quản lý công trình kết cấu hạ tầng y tế bao gồm: Dự án vận hành, kinh doanh, khai thác, quản lý công trình kết cấu hạ tầng y tế (quản trị bệnh viện, quản trị dịch vụ công; quản trị khai thác vận hành, sử dụng các dịch vụ công trên công trình, kết cấu hạ tầng y tế; ứng dụng công nghệ thông tin; thu gom, xử lý nước thải, chất thải y tế; dịch vụ kiểm định, kiểm nghiệm, kiểm chuẩn, giám định chất lượng, bảo hành, bảo trì; dịch vụ cung ứng thực phẩm, vận chuyển, điện, nước) và dự án cung cấp trang thiết bị, dịch vụ công trong lĩnh vực y tế.

Về hợp đồng dự án, ngoài những nội dung cơ bản được quy định tại Điều 40 Nghị định số 63/2018/NĐ-CP, hợp đồng phải có thêm 7 nội dung khác như: Chịu trách nhiệm quản lý, chỉ đạo về chuyên môn khám, chữa bệnh, cung cấp dịch vụ của cơ sở mới là cơ sở y tế công lập; nguyên tắc cử người lao động của cơ sở y tế công sang làm việc tại các cơ sở y tế theo hợp đồng PPP là công khai, dân chủ, tự nguyện...

Dự thảo Thông tư còn đưa ra một số quy định cụ thể đối với hợp đồng BLT các dự án nước thải, chất thải một phần hoặc toàn bộ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, ứng dụng công nghệ thông tin.

Trần Nam