Lập ngân sách chi tiêu trung hạn

Đó là một trong 5 nội dung quan trọng được TS. Mark Gallagher, chuyên gia kinh tế hàng đầu của Hoa Kỳ chia sẻ tại buổi Hội thảo “Những kinh nghiệm quốc tế về lập ngân sách nhà nước” do Bộ KH&ĐT tổ chức ngày 18/12.

Đó là một trong 5 nội dung quan trọng được TS. Mark Gallagher, chuyên gia kinh tế hàng đầu của Hoa Kỳ chia sẻ tại buổi Hội thảo “Những kinh nghiệm quốc tế về lập ngân sách nhà nước” do Bộ KH&ĐT tổ chức ngày 18/12.

IMG

                                                                                                  Ảnh: Lê Tiên

Theo TS. Mark Gallagher, để xây dựng chính sách tài khóa trung hạn 3 - 5 năm đạt hiệu quả, điểm mấu chốt là phải tiến hành phân tích và dự báo khả năng nguồn lực dựa trên dự báo tăng trưởng kinh tế. Cụ thể, các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô cần được phân tích trong khuôn khổ chiến lược cho khoảng thời gian 3 - 5 năm, gồm: tốc độ tăng trưởng GDP, cơ cấu GDP theo ngành, kim ngạch xuất - nhập khẩu, tỉ lệ lạm phát, cơ cấu thu ngân sách nhà nước, tốc độ tăng thu nội địa, khả năng thu hút vốn đầu tư nước ngoài… Trên cơ sở này, dự báo diễn biến các nguồn lực tài chính quốc gia cho 3 - 5 năm. 

 

Phân tích về vai trò của khuôn khổ chi tiêu trung hạn, TS. Mark Gallagher cho rằng, khuôn khổ này nên tập trung phân tích những quyết định tài trợ dành cho các ngành, các lĩnh vực ưu tiên, đồng thời thiết lập nền tảng để xác định định mức chi tiêu của ngành và địa phương cho 3 năm. Khuôn khổ chi tiêu trung hạn cũng phải đảm bảo vai trò định hướng cho các Bộ, ngành, địa phương ra quyết định chiến lược phân phối nguồn lực. Đồng thời, khuôn khổ này cũng phải góp phần tăng cường tính kỷ luật tài chính tổng thể và tính thống nhất trong số các đơn vị thực hiện nhằm giữ vững mục tiêu đầu ra của chi tiêu công.

 

IMG

TS. Mark Gallagher:

Khi đánh giá các chương trình và tiểu chương trình nằm trong kế hoạch sẽ phân bổ vốn, cần xác định chi phí của các chương trình lựa chọn đã phù hợp với nguồn lực có sẵn hay chưa. Từ đó, xác định lại những hoạt động có thể trì hoãn cho đến năm tiếp theo hoặc trong trường hợp không cần thiết thì xem xét loại bỏ. Ngoài ra, nhấn mạnh đến những gì mà các ngành, các địa phương phải đạt được với nguồn lực được phân bổ cũng là hoạt động cần được coi trọng.

Liên quan đến tiến trình đánh giá các lĩnh vực ưu tiên khi xây dựng chính sách tài khóa trung hạn, TS. Mark Gallagher cho rằng, cần dành sự quan tâm cho các hoạt động: lựa chọn và thông qua các mục tiêu và tiến trình thực hiện; đánh giá và phát triển những chương trình và tiểu chương trình đã được thông qua; xác định chi phí bao gồm chi phí thường xuyên và chi phí đầu tư các chương trình này. 

 

Tại Hội thảo, ông Đỗ Trọng Khanh, Vụ trưởng Vụ Tài chính tiền tệ, Bộ KH&ĐT cho biết, các khuôn khổ tài chính chi tiêu trung hạn đã và đang được tiến hành thử nghiệm thành công tại 6 Bộ, ngành và 4 tỉnh, thành. Thời gian tới, cơ quan quản lý sẽ chuẩn bị các bước nhằm thể chế hóa khuôn khổ chi tiêu trung hạn thành các luật và quy định thích hợp, lồng ghép vào quy trình ngân sách hàng năm. Bên cạnh đó, các cơ quan quản lý cũng đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thành nghiên cứu khả thi đối với Hệ thống dự toán ngân sách để cùng với các yếu tố khác góp phần hỗ trợ việc chuẩn bị cho xây dựng khuôn khổ chi tiêu trung hạn.

Quang Minh

 

ngocthanh