Lập dự án Đầu tư xây dựng cầu vượt sông Cầu tại Thái Nguyên

UBND tỉnh Thái Nguyên vừa đồng ý chủ trương lập dự án Đầu tư xây dựng cầu vượt sông Cầu nối huyện Phú Bình và huyện Phổ Yên

UBND tỉnh Thái Nguyên vừa đồng ý chủ trương lập dự án Đầu tư xây dựng cầu vượt sông Cầu nối huyện Phú Bình và huyện Phổ Yên (nằm trong quy hoạch chi tiết đường Vành đai 5 - Vùng thủ đô Hà Nội đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 561/QĐ-TTg ngày 18/4/2014).

 

Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên là đơn vị được UBND tỉnh Thái Nguyên giao chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND huyện Phổ Yên, UBND huyện Phú Bình và các ngành liên quan triển khai lập Dự án đầu tư theo quy định.

Bích Khánh

ngocthanh