Lào Cai: Yêu cầu tăng cường bảo đảm an toàn lao động trong thi công công trình xây dựng

Liên quan đến công tác đảm bảo an toàn trong thi công các công trình xây dựng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai đã yêu cầu các sở, ban, ngành,

Liên quan đến công tác đảm bảo an toàn trong thi công các công trình xây dựng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai đã yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư thuộc Tỉnh chỉ đạo các ban quản lý dự án trực thuộc, các nhà thầu tăng cường đảm bảo an toàn lao động (đối với giàn giáo, công tác đào hầm, máy móc, thiết bị…), công tác vệ sinh môi trường, công tác phòng chống cháy, nổ; đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công nhân lao động trong thi công các công trình do đơn vị làm chủ đầu tư; trong đó đặc biệt lưu ý đối với các công trình trọng điểm (cầu, hầm đường cao tốc, các hầm thủy điện, cầu Giang Đông, Nhà Văn hóa trung tâm…).

 

Các sở có xây dựng chuyên ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao, thực hiện việc đôn đốc, nhắc nhở, kiểm tra các chủ đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách trên địa bàn theo chuyên ngành quản lý.

 

UBND tỉnh Lào Cai giao Sở Xây dựng chỉ đạo các phòng chức năng thường xuyên thực hiện việc đôn đốc, nhắc nhở, kiểm tra thực tế việc chấp hành chỉ đạo nêu trên của các chủ đầu tư, định kỳ tổng hợp báo cáo UBND Tỉnh.

BK

ngocthanh