Lào Cai: Lựa chọn nhà đầu tư dự án khu đô thị 750 tỷ đồng

(BĐT) - UBND tỉnh Lào Cai vừa phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2017 với Dự án Tiểu khu đô thị số 15, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Diện tích khu đất là 30,7 ha, với quy mô đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các công trình khác theo quy hoạch được duyệt. Khái toán tổng mức đầu tư của Dự án khoảng 750 tỷ đồng, từ nguồn vốn đầu tư của nhà đầu tư và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác của nhà đầu tư.               

Việt Thắng