Lào Cai: Lựa chọn nhà đầu tư 3 dự án gần 1.700 tỷ đồng

(BĐT) - Sở KH&ĐT Lào Cai vừa công bố danh mục 3 dự án sử dụng đất cần đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2018. 

Các dự án gồm: Dự án Khu đô thị mới tiểu khu đô thị số 6, 7, TP. Lào Cai (dự án 1); Dự án Khu đô thị mới tổ 31, 32, 33, 34, phường Duyên Hải, TP. Lào Cai (dự án 2); Dự án Khu nhà ở thương mại tại lõi đất đường Nguyễn Đức Cảnh, Thủ Dầu Một và Tô Hiến Thành, phường Duyên Hải, TP. Lào Cai - khu A (dự án 3).

3 dự án đã được UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt danh mục dự án ngày 30/3/2018.

Theo Quyết định phê duyệt, dự án 1 có khái toán tổng mức đầu tư (TMĐT) khoảng 1.200 tỷ đồng, thực hiện tại phường Nam Cường, TP. Lào Cai. Dự án 2 khái toán TMĐT là 400 tỷ đồng và dự án 3 là 111 tỷ đồng, đều thực hiện tại phường Duyên Hải. Sở Xây dựng Lào Cai là bên mời thầu 3 dự án.


Nguyệt Minh