Lào Cai dự kiến thu hồi hơn 820ha đất

(BĐT) - Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai, dự kiến năm 2017, Lào Cai sẽ thu hồi và chuyển mục đích sử dụng hơn 820 ha đất tại các huyện, thành phố để sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Cụ thể, năm 2017, toàn tỉnh có 322 dự án phát triển kinh tế - xã hội được triển khai trên diện tích 820,81 ha đất, trong đó diện tích thu hồi đất trồng lúa là 109,31 ha, diện tích đất rừng phòng hộ là 48,26 ha, diện tích các loại đất khác là 663,24 ha.

Các dự án phát triển được thực hiện gồm: 132 dự án xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, công trình di tích lịch sử danh lam thắng cảnh được xếp hạng, công viên, công trình sự nghiệp cấp địa phương; 129 dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật các địa phương như đường giao thông, thủy lợi, cấp nước, điện lực, thông tin liên lạc, thu gom xử lý chất thải; 44 dự án phục vụ sinh hoạt cộng đồng dân cư, tái định cư, nhà ở sinh viên, nhà ở xã hội, nhà công vụ, khu văn hóa, chợ, nghĩa trang; 15 dự án xây dựng đô thị mới, khu dân cư nông thôn, cụm công nghiệp, khu sản xuất chế biến nông - lâm, thủy sản và 2 dự án khai thác khoáng sản được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.          

Trần Kiên