Lào Cai công bố danh mục dự án Tiểu khu đô thị số 15

(BĐT) - Ngày 26/1/2018, Sở KH&ĐT tỉnh Lào Cai đã công bố danh mục dự án Tiểu khu đô thị số 15, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Đây là dự án đầu tư có sử dụng đất đã được UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt danh mục từ tháng 11/2017.

Theo đó, Dự án Tiểu khu đô thị số 15 có tổng vốn đầu tư khoảng 750 tỷ đồng, thực hiện trên khu đất 30,7 ha, với quy mô đầu tư gồm đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các công trình khác theo quy hoạch chi tiết xây dựng đã được UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt. Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai được giao là bên mời thầu Dự án.

 

Việt Thắng