Lạng Sơn chỉ định nhà đầu tư dự án BT hơn 400 tỷ

(BĐT) - UBND tỉnh Lạng Sơn vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Hợp Thành 1, Hợp Thành 2 và Khu tái định cư Hợp Thành. Theo đó, nhà đầu tư được chỉ định thầu là Công ty CP Đầu tư Bác Nguyên Lạng Sơn (địa chỉ tại phường Tam Thanh, TP. Lạng Sơn). 
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết, Dự án sẽ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Hợp Thành 1 (diện tích 23,8 ha) và Cụm công nghiệp Hợp Thành 2 (diện tích 25,47 ha); đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Hợp Thành với diện tích 3,94 ha.

Đây là dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BT. Thời gian thực hiện Dự án từ năm 2019 - 2023; tổng vốn đầu tư dự kiến là 404,7 tỷ đồng; giá trị nộp ngân sách nhà nước là 21,3 tỷ đồng.

 

Bích Thảo