Lạng Sơn chấm dứt hoạt động Dự án Nhà máy lắp ráp ô tô

(BĐT) - Theo đề xuất của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng, UBND tỉnh Lạng Sơn vừa đồng ý về chủ trương chấm dứt hoạt động Dự án Đầu tư Nhà máy lắp ráp ô tô FAW - Hoàng Trà của Công ty TNHH Hoàng Trà.

Dự án nêu trên có tổng mức đầu tư 113 tỷ đồng, được cấp Giấy chứng nhận đầu tư vào ngày 20/1/2010. Tuy nhiên, đến thời điểm này Dự án vẫn chưa được triển khai.

UBND tỉnh Lạng Sơn giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện thủ tục cần thiết để chấm dứt hoạt động của Dự án, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định.  

Khánh Chi