Làm thế nào để Việt Nam trở thành một quốc gia mạnh về cảng biển?

Ông Nguyễn Nhật – Cục trưởng Cục Hàng hải (Bộ Giao thông vận tải). Để trở thành quốc gia mạnh về cảng biển, Việt Nam cần phát triển hệ thống cảng biển theo một chiến lược tổng thể và thống nhất trên quy mô cả nước.

IMG

Ông Nguyễn Nhật – Cục trưởng Cục Hàng hải (Bộ Giao thông vận tải)

Để trở thành quốc gia mạnh về cảng biển, Việt Nam cần phát triển hệ thống cảng biển theo một chiến lược tổng thể và thống nhất trên quy mô cả nước. Từ đó giúp hình thành những đầu mối giao lưu kinh tế quan trọng với quốc tế, làm động lực phát triển các khu kinh tế, đô thị - công nghiệp ven biển. Phục vụ toàn bộ lượng hàng xuất nhập khẩu và giao lưu giữa các vùng miền trong nước bằng đường biển với chất lượng quốc tế, có 1 - 2 cảng trung chuyển quốc tế (trong đó có một cảng trung tâm - hub), 3 - 5 cảng cửa ngõ phục vụ xuất nhập khẩu, trung chuyển hàng hóa quốc tế vào năm 2050.

IMG

Ông Trần Đình Thiên – Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam

Để đạt được mục tiêu nêu trên, việc phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam cần được dẫn dắt bằng một tư duy đột phá. Đó là tư duy xây dựng các thành phố đô thị cảng theo khuôn mẫu hiện đại của thế giới, vượt trước về thể chế. Theo logic đó, đề xuất mang tính khả thi là: thiết kế đô thị - cảng biển thành khu kinh tế tự do, phát triển các cửa ngõ trọng điểm thành một thành phố cảng hiện đại, đủ năng lực hội nhập vào vành đai các thành phố cảng châu Á. Tóm lại, thể chế hiện đại là động lực chủ yếu để thu hút, lôi kéo các nhà đầu tư thay cho việc sử dụng các biện pháp ưu đãi vật chất nhỏ lẻ.

IMG

Ông Vũ Thành Tự Anh – Giám đốc nghiên cứu, Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright

Đầu tư khai thác cảng biển đòi hỏi vốn lớn, vòng đời dự án lâu dài, khả năng hoàn vốn lâu, rủi ro cao, đặc biệt là đối với những cảng xây dựng mới có quy mô lớn, cần đầu tư đồng bộ cả hạ tầng công cộng và hạ tầng bến cảng. Do vậy, hoàn thiện kết cấu hạ tầng cơ sở là một trong các đột phá mà Chính phủ Việt Nam cần quan tâm để tạo điều kiện “mồi” thu hút nhà đầu tư có tiềm lực. Chúng ta cần cơ chế, chính sách quản lý giá, phí để ngăn chặn cạnh tranh thiếu lành mạnh, trợ cấp chéo trong hoạt động khai thác cảng. Nhà đầu tư cần có được những cam kết cụ thể hơn, khả thi hơn là việc chỉ dựa vào các quy hoạch, kế hoạch chung như hiện nay.

Minh Tú

trungnam